VIDEO

Lễ An Táng Ông Anton Trần Quốc Tuấn 04.03.2023 Heerhugowaard Hòa Lan

Trực Tuyến | THÁNH LỄ MỪNG TẾT NHÂM DẦN 2022 | GX Việt Nam Hòa Lan | 30.01.2022 Vinkeveen - Hòa Lan.

thánh lễ mừng chúa giáng sinh 25-12-2021

thánh lễ an táng Lm giuse trần đức hưng

thánh lể kính mừng chuá thánh thần hiện xuống

thánh lễ trực tuyến Chúa nhật iv phục sinh năm b

thánh lễ trực tuyến Chúa nhật iii phục sinh năm b

LIVE.Trực Tuyến Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh 02-04-2021, lúc 15h, tại Nhà Thờ Cothen

LIVE.Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. GX Việt Nam Hòa Lan. 28.03.2021. Vinkeveen.

LIVE. Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B. GX Việt Nam Hòa Lan. 14.03.2021 Vinkeveen