Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh và chứng kiến việc nhận sứ vụ Mục Tử của Lm Phaolo Phạm Đình Hiện M.H.M

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *