Phân Ưu: Bà cố MARIA MADALENA Nguyễn Thị Nguyện

Phân Ưu

 

Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan nhận được tin:

BÀ CỐ MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Thân mẫu của cha Hierônimo Nguyễn Ngọc Linh.

Đã từ trần vào ngày 11 tháng 3 năm 2017 tại Đà Nẵng

Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.

Giáo xứ NVCTTĐVN xin thành kính phân ưu với cha Hierônimo Nguyễn Ngọc Linh  cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ Đấng đầy lòng xót thương, xin sớm đưa linh hồn bà Cố Maria Madalena Nguyễn Thị Nguyệt về hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *