Ngày 30 tháng 03 năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_testimonial admin_label=”Testimonial” url_new_window=”off” quote_icon=”on” use_background_color=”on” background_color=”#f5f5f5″ background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Thứ Tứ Trong Tuấn Bát Nhật Lễ Phục Sinh

LỜI CHÚA – Lc 24, 13-35

 “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Suy Niệm:

Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Emmau cách Giêrusalem sáu mươi dặm (phỏng mười một kilômét). Chúa Giêsu đã đồng hành với họ, giải thích Kinh Thánh cho họ. Nhưng họ chỉ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. Sau khi đã nhận ra Chúa, hiểu Lời Chúa, họ liền quay về Giêrusalem. Như một hành trình vượt qua đêm tối của đời họ, đã mấy hôm họ luôn sống trong thất vọng. Hôm nay họ trở về để chia sẻ niềm vui với các bạn hữu. Sự kiện Phục Sinh đem lại cho các môn đệ nguồn sống mới, và là nguồn động lực thúc giục họ mau mắn ra đi rao giảng Tin Mừng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy: nhờ biết Kinh Thánh và được giải thích Kinh Thánh, tâm hồn hai môn đệ được nóng lên, được biến đổi để nhận ra sự hiện diện của Chúa khi bẻ bánh.

Lạy Chúa, lời Chúa trong Kinh Thánh rất cần thiết cho chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đọc Lời Chúa. Ðược Lời Chúa hướng dẫn, chúng con luôn vui tươi vì nhận ra Chúa đang sống đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Nhờ đó cuộc sống chúng con là lời loan báo sống động sự phục sinh vinh quang của Chúa. Amen.

Trích từ: www.catholic.org.tw

[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]