TIN tức

ĐỨC CỰU GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTO XVI
 Nhận được tin từ tòa Tổng Giáo phận Utrecht cho biết: Đức Cựu Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã an nghỉ trong Chúa ngày 31-12-2022 tại Roma  Hưởng thọ 95 tuổi (xin đọc thêm thông tin gởi kèm) Kính mời quý Cha,...
Thư chúc mừng GS của TGM Utrecht
Gedragscode Pastoraat
Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2018
1 2 3 4 5 6 7