TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 20.53
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật VII TN C Cn 20.02.2022
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII TN năm C Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất....
Screenshot 2022-12-28 at 20.57
Phụng Vụ Lời Chúa Bài đọc Lễ Thánh Gia Cn 26. 12. 2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C  Cn 26.12.2021 Bài Ðọc I:    Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo...
Screenshot 2022-12-28 at 21.00
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh / Lezingen van Kerstmis – dagmis – jaar A, B en C
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie                  Phụng Vụ Lời Chúa       ...
Screenshot-2022-12-28-at-21.03
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C / Lezingen van 4e Zondag van Advent C jaar 19-12-2021
Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”. Bài trích sách Tiên tri Mikha.Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trongtrăm ngàn phần đất Giuđa,...