TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 20.31
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:  Cv 13, 14. 43-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến An-ti-ô-ki-a xứ Pi-si-đi-a;...
Screenshot 2022-12-28 at 20.32
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:      Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các...
Screenshot 2022-12-28 at 20.35
Phụng vụ Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH C CN 24.04.2022
      Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều...
Screenshot 2022-12-28 at 20.38
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh CN 17.04.2022
     Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại“. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng...