TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 19.32
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
                  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi  ( Ga 1,14...
Screenshot 2022-12-20 at 13.34
Phụng Vụ Lời Chúa CN 3 mùa Vọng CN 11.12.2022
“… người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe,… (Mt 11, 2-11) Bài Ðọc I:  Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi“....
Screenshot 2022-12-28 at 19.45
Phụng Vụ Lời Chúa het feest van Christus
het feest van Christus, Koning van het Heelal. Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ (CN 34 TN và kết thúc năm Phụng Vụ C) CN 20.11.2022 Bài Ðọc I:  2 Sm 5, 1-3 “Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”....
Screenshot 2022-12-28 at 19.50
Phụng vụ Lời Chúa THÁNH LỄ CN 33 TN C Cn 13.11.2022
“Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho” (Ml, 3,19-20a) Bài Ðọc I:    Ml 3, 19-20a “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho“. Trích sách Tiên...