Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 01 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 28-11-2021

Cothen 26.11.2021

V/V: Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng năm CƠn Toàn Xá tháng 11, và Thông tin Giáo Xứ Cn 28.11.2021

Chủ đề suy niệm: ” Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con,
vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con ” (Tv 25 (24), 4bc).

Xin vui lòng giúp: Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện.

Mục đích thông tin Phụng vụ Lời Chúa của Thánh Lễ Chúa Nhật là giúp những quý vị không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ CN, có thể đọc, theo dõi các bài đọc hằng tuần nối tiếp nhau, để cùng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa theo mùa và cho cả năm Phụng Vụ.

Ý Lễ: (Các ý lễ nguyện xin được tiếp tục cầu nguyện trong thánh lễ tại các giáo khu và trong tuần).
Kính mời tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện:
*Nguyện xin bình an và cầu cho các bệnh nhân trong giáo xứ và tại Việt Nam được Lòng Chúa xót thương và ban ơn chữa lành. *Cho quê hương Việt Nam và nhiều quốc gia đang bị đại dịch corona lây lan trầm trọng, được ơn bảo vệ, và sự trợ giúp. *Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện xin của tất cả qúy vị được Thiên Chúa chúc lành và ban ơn theo lòng nhân từ của Chúa.

Cho các linh hồn:

page1image960865216

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 1

+ Tất cả các ý nguyện xin trong các giáo khu xin cầu cho các linh hồn trong tháng 11 cho các thân nhân và bạn hữu đã qua đời. + lh các linh mục, tu sĩ nam nữ truyền giáo. +Lh quý bạn hữu và qúy vị ân nhân của GXứ. +Teresa Nguyễn thị Bích Huyền. +lh ông cố Toma Cao van Rung. +Maria Lê Thị My. +Maria Anna Bùi thị Thẩm. +Đaminh Vũ Huy Hoàng. +Maria Đàm Thị Súy. +Vincente Ngô văn Điều. +Phaolo Nguyễn Thành Tính. +Giuse Nguyễn Xuân Liên. +Giuse Nguyễn văn Bổn. +Maria Phạm Thị Phi Thụy. +Giuse Trần văn Nam. +Đominico Trần Hưng Nhượng. +Maria Cao thị Kham. +Giuse Nguyễn Tri Chương. +Maria Phạm Thị Thiện. +Phaolo Tạ Đắc Điều. +Teresa Tạ Thị Ánh Tuyết. +Teresa Tạ Thị Tuyết Dung. +Cecilia Nguyễn Kim Liên. +Giuse Trần Quốc Tuấn (Pháp). +Các lh Phaolo và lh Maria trong thân tộc và gia tộc. +Các lh tiên nhân, ông bà, cha mẹ. + và các lh cần đến lòng Thương Xót của Chúa, được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Phng Vụ Li Chúa
Chúa Nh
t 1 Mùa Vọng năm C

Bài Ðc I: Gr 33, 14-16
“Ta sẽ làm ny sinh cho Ðavít mt chi công chính”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công

page2image961048544

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 2

chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.

Ðáp Ca: Tv 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14
Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b).

Xướng:

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

2) Chúa nhân hậu và công minh,
vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối.
Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa,
và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài.

Bài Ðc II: 1 Tx 3, 12 – 4, 2
“Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến”.

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Thêxalônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 3

sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Alleluia: Tv 84, 8
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng

con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36
“Giờ cu rỗi các con đã gần đến”.
Tin Mng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

{Các bài đọc Phụng Vụ lấy từ nguồn: Mạng Lưới Cầu Nguyện https://thanhlinh.net/node/20323}. Các Bài Đọc Năm C

Suy Nim: Với chủ nhật này chúng ta bước vào năm Phụng Vụ mới – Phụng Vụ năm C. Chủ nhật này cũng là Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm linh đón chờ Đấng Cứu Thế – Chúa Giêsu, Ngôi Hai Con Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, được sinh ra và mặc lấy xác phàm nhân loại. Mầu nhiệm này đã được ngôn sứ Gieremia báo trước rằng “Thiên Chúa sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công

page4image962119744

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 4

chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý… vì Ngài là Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của nhân loại”. Phúc Âm cũng xác nhận sẽ có những điềm lạ…, các dân tộc buồn sầu sợ hãi và lo lắng. Và kìa trên đám mây, Con Người ngự đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Con Người ngự trên đám mây đó chính là Đấng Cứu Thế – Chúa Giêsu Kito, Ngôi Hai Con Thiên Chúa mà ngôn sứ Giêremia đã tiên báo trong bài đọc 1 hôm nay.

Những sự kiện lạ này mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Đấng Cứu Độ nhân loại ngự đến. Thánh Phaolo trong bài đọc 2 mời gọi mọi người hãy sống thánh thiện, và tiến mạnh hơn nữa trên đường nhân đức, để luôn được đứng vững trước mặt Thiên Chúa trong ngày sau hết.

Nguyện xin Mùa Vọng thánh này mang nhiều niềm vui mong chờ Ngôi Hai giáng trần, để đem ơn cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta và cho thế giới. Amen.

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm. (Nguồn: Mục Vụ số tháng 09 – 11, 2021)

Ơn Toàn Xá trong tháng 11 – Tháng cầu cho các Linh Hồn

Sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay.

Năm nay, việc lãnh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đã qua đời cũng được kéo dài suốt tháng 11

Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay.

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 5

Sắc lệnh của Toà Ân giải Tối cao giải thích rằng theo thỉnh nguyện của nhiều mục tử trong Giáo hội, do tình trạng đại dịch kéo dài, Toà Ân giải Tối cao “xác nhận và mở rộng trong trọn tháng 11 năm 2021 tất cả các ơn ích thiêng liêng đã được ban ngày 22 tháng 10 năm 2020, qua sắc lệnh số 791/20/I”. (CSR_7170_2021)

Trong sắc lệnh ban hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Toà Ân giải Tối cao quyết định:

Nội dung Sắc lệnh được ban hành tháng 10/2020

Viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

“Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp).

Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

Người già và người bệnh

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 6

Lời kêu gọi các linh mục

Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục, trong năng quyền của mình, quảng đại cử hành bí tích Giải Tội và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong Luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba Thánh Lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, theo Tông hiếnIncruentum Altaris, do Đức Beneđictô XV ban hành 10/08/1915. Hồng Thủy – Vatican News

Xem nguồn: http://gpbanmethuot.com/kien-thuc-ve-phung-vu/on-toan- xa-thang-11-62497.html

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gt thì ít / De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. (Lc. 10,2).

Trong những tuần vừa qua Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, Giáo xứ Việt Nam chúng ta tại Hòa Lan, nhân dịp này cũng tha thiết kêu gọi mọi gia đình, và tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong giáo xứ chúng ta, cho tất cả những ai khao khát và muốn dâng mình sống đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và hiến dâng trong đời sống tu sĩ, linh mục của Hội Thánh Chúa.

Kính gởi đến quý vị lời kinh cầu cho Ơn Thiên Triệu do Thánh Đức Giáo Hoàng Phaolo II soạn khi ngài còn sống, để mọi người chúng ta cùng nguyện xin Chúa mời gọi nhiều người tham gia hiến dâng và làm việc truyền giáo cho giáo xứ chúng ta và cho thế giới.

Những ai muốn tìm hiểu thêm ơn gọi có thể liên lạc với cha xứ

email: muctugxhl010318@gmail.com
Hoặc cũng có thể liên lc / Neem dan contact op met de rector

van het Ariënsinstituut:

Keistraat 9, 3512 HV Utrecht. tel.: 030 2310490 e-mail: rector@ariensinstituut.nl
of kijk op: www.ariensinstituut.nl

page7image964093824 page7image964094112 page7image964094400

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 7

KINH CU CHO ƠN THIÊN TRIU

Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên,
để biến họ thành những người đánh cá phần hồnxin làm cho lời Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa“Hãy theo Thày” bây giờ lại tiếp tục vang lên.
Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ
,
biết mau mắn đáp lời Chúa mời gọi.
Xin Chúa phù hộ các Đức Giám mục
các linh mụcvà những người đang dâng mình cho việc truyền giáo. Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của chúng con, và những ai đang hiến mình phụng sự Chúa.

Lạy Mẹ Maria,
Mẹ Thiên Chúa
là gương mẫu Ơn Thiên Triệu,
xin Mẹ giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọiđể cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Ngài. Amen.

(Do Thánh Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II soạn)
Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/

Sự lây nhim siêu vi corona ti Hòa Lan đang tăng nhanh và để tránh code zwart Chính Phủ Hòa Lan sẽ áp dng nhng bin pháp gt gao hơn

Hội Đồng Giám Mc Hòa Lan cũng kêu gọi: Đeo khu trang, giữ khong cách 1.5 mét và các bin pháp vệ sinh căn bản được áp dng li khi tham dự các sinh hot tôn giáo.

Ti thứ sáu 12.11 Chính Phủ Hòa Lan đã tuyên bố lockdown từ ti thứ by 13.11.2021, để ngăn chặn sự lây lan nhim bnh siêu vi corona. Nhưng nhng tun qua số lây lan nhim bnh lại gia tăng khng khiếp. Ti hôm nay thứ sáu 26.11 Chính Phủ sẽ có hp báo và sẽ đưa ra

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 8

nhng bin pháp gắt gao hơn để ngăn chặn sự lây nhim siêu vi corona, và canh chng loi corona biến thể ca Zuid Africa (B.1.1.529) mi phát hin. Đồng thi cũng để tránh code zwart (bnh nhân nào được chn vào IC trong trường hp có quá nhiu bnh nhân nhưng không có giường/ chỗ nm) trong nhà thương. Chúng ta cùng theo dõi, cùng giúp nhau và cùng đề phòng.

Chc chn Hội Đồng Giám Mc Hòa Lan cũng sẽ có nhng quyết định mi. Nhưng tm thi chúng ta vn cứ theo nhng đề nghị của HĐGM HL trong nhng tun qua là mi gi mọi người cố gng tuân giữ các biện pháp như mang khu trang (mondkapje), giữ khong cách 1.5 mét và các bin pháp giữ vệ sinh căn bản khác cũng như khi bị cm st thì ở nhà và đi test corona khi cm thy có nhng triu chng cm st, đau cổ hng v.v.

Chúng ta cố gng tuân giữ các biện pháp ngăn ngừa siêu vi corona nguy him này. Nếu giáo khu nào lo ngi thì quý vị có thể bàn tho trong GK, tự quyết định, và chn giải pháp nào đó tt và an toàn nht cho giáo khu và cho riêng quý v.

Chúng ta cùng giúp nhau để bo vệ sc khe cho nhau, và cho người khác.

Kính mời quý Cha và tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện nhiều cho nạn dịch corona này mau bị tiêu diệt bởi quyền năng của Thiên Chúa.
Thành thật cảm tạ.

Thông tin Ban Điều Hành Giáo X

Trong thông tin trước chúng tôi đã thông báo việc xin nghỉ làm việc trong ban Điều hành vi trách nhim thủ quỹ của anh Đỗ Ngc Hoàng. Trách nhim thủ quỹ hinay đang được đảm nhn và tiếp tc do anh Nguyn Hu Tánh.

ThôngTinGXvà PhngVLiChúaCNIMùaVng nămC.Cn28.11.2021 9

Đồng thi, để cho công việc điều hành giáo xứ và các công vic trong giáo xứ luôn được tiếp tc và thc hin tốt đẹp, chúng tôi đã mi thêm chị Nguyn thị Phương Tâm tham gia vào ban Điều Hành giáo xứ để cùng chung sc giúp cho giáo xứ chúng ta trong những năm tới.

Thay mt giáo xứ và tt cả các anh chị trong BĐH-GX chúng tôi chân thành cám ơn anh Đỗ NgHoàng đẵ giúp cho giáo xứ nhiều năm qua, và đón chào anh Nguyn Hu Tánh trong chc vụ thủ qu, và chị Nguyn Thị Phương Tâm tham gia vào BĐH-GX.

Kính xin qúy Cha và tt cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ tiếp tc cu nguyn, cùng cng tác, và cùng làm việc chung để giúp cho GX chúng ta luôn là du chỉ cyêu thương trong sự hip nht và kính trng mọi người trong lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thành tht tri ân và cm tBĐH-GX.

Thư mời gọi đặmua món ăn giúp gây quỹ Giáo X

Kính chào Quý Ông Bà, Qúy Anh Chi Em và Qúy Bạn Hữu,
Lời đầu tiên BĐH Giáo Xứ Việt Nam tại Hòa Lan xin gởi đến Quý Vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành cho nhiều đóng góp vô cùng cao quý mà Quý Vị đẵ giúp qua nhiều hình thức, để giúp duy trì các sinh hoạt của GX chúng ta trong thời gian qua.
Tuy nhiên giáo xứ cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều quý vị hảo tâm giúp làm các loại bánh, và món ăn bán với giá phải chăng để ủng hộ, giúp gây quỹ, duy trì và phát huy các sinh hoạt giáo xứ trong năm tới.
Vậy kính mong quý vị tiếp tục đặt, mua bánh ngọt và các món ăn khác được bán trong các dịp lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 sắp tới này.
Kính mời qúy vị đặt mua những mặt hàng sau đây:

Vt quay € 15.00 p/stuk Trng vt l€ 1.10 p/stuk

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa CN I Mùa Vng năm C. Cn 28. 11. 2021 10

Chả la
Ch
ả chiên
Ch
ả chiên bì
Bánh cu
n không nhân Bánh cun có nhân Bánh giò
Bánh chưng
Bánh cam
Bánh phu thê
Bánh mì th
t
M
t ht sen
M
t da non
M
t bí

€ 6.50 p/stuk € 6.50 p/stuk € 6.50 p/stuk € 9.00 p/kg

€ 11.00 p/kg
€ 2.00 p/stuk
€ 2.00 p/stuk
€ 1.50 p/stuk
€ 1.50 p/stuk
€ 3.50 p/stuk
€ 5.50 p/stuk (200gr) € 5
.50 p/stuk (200gr) € 5.50 p/stuk (200gr)

Vì số lượng hàng có giới hạn, xin Quý Vị vui lòng đặt mua trước ngày 20-12-2021. Quý vị có thể liên lạc đặt hàng qua WhatsApp của:
Anh Huy (Almere) 06- 231 171 22, hoặc:

Chị Mai (Almere) 06- 506 964 00

Xin vui lòng giúp:
Vì lý do an toàn sức khỏe, xin Quý Vị đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi nhận hàng và khi trả tiền.
Địa chỉ giao hàng: Nhà thờ Heilig Hart van Jezus, Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen
Thời gian giao hàng: Sau Thánh lễ.

Thành thật cảm ơn cho lời cầu nguyện và tấm lòng quảng đại của tất cả quý vị.
Ban Điều Hành-Giáo Xứ

Thánh Lễ Ti Các Giáo khu:

Tháng 11, 2021:

CN 28.11 Gk Purmerend vào lúc 10.00 CN 28.11 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 28.11 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa CN I Mùa Vng năm C. Cn 28. 11. 2021 11

Tháng 12, 2021:

Thứ bảy ngày 04.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ CN 05.12 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 05.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 12.12 Gk Delft 11.00 giờ

CN 12.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 12.12 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách) Thứ bảy 18.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.12 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.12 Gk Veghel 15.30 giờ

Thứ by 25.12.2021 Đại Lễ Kính Mng Chúa Giáng Sinh vào lúc 14.00 giờ ti nhà thờ ở Vinkeveen

CN 26.12 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.12 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.12 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
CN 26.12. GK Alkmaar mừng Tweede Kerstdag (cha khách)

Năm 2022

Tháng 1, 2022:

T7 01.01 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ CN 02.01 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ ?
CN 02.01 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 02.01 Gk Nieuwegein vào lúc 16.30 giờ T7 08.01 GK Delft vào lúc 11.00 giờ

CN 09.01 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.01 Gk Roosendaal 18.00
Thứ 7 ngày 15.01 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ CN 16.01 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 16.01 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 16.01 Gk Tilburg
CN 23.01 Gk Deventer 14.00 giờ
T7 29.01 GK Hoorn 15.00 giờ

CN 30.01.2022 Thánh lễ Mng Tết Nguyên Đán – Tết Nhâm Dn ti nhà thờ Vinkeveen vào lúc 14.00 (Tết Việt Nam vào ngày 01.02.2022 năm Dương lịch). Tình hình corona hiện nay không cho phép chúng ta tổ chức Tết Việt Nam tại hội trường ở Utrecht như đã dự định và thông báo trước. Mong qúy

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa CN I Mùa Vng năm C. Cn 28. 11. 2021 12

vị thông cảm và đến tham dự và tạ ơn Chúa tại nhà thờ Vinkeveen.

Qúy vị mun giúp giáo xứ như Xin Lễ, Niên Lim, hoc Bác Ái giúp người nghèo, bnh nhân…

Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm và chuyển tiền vào trương mục GX., xin vui lòng ghi Niên Liễm 2021 và xin viết tên và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi ghi nhận trong báo Mục Vụ. Kính mong qúy vị giúp chúng tôi để chúng tôi ghi nhận chi tiết đầy đủ. Chânthành cám ơn tất cả qúy vị.

Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31 (0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com
Xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn cầu nguyện. Và hoàn toàn tùy ý NẾU quý vị muốn gởi tiền xin lễ, thì xin vui lòng chuyển vào R.K. Vietnamese Parochie Rek. NL 21 RABO 0111 847 370 Nhớ viết: Xin Lễ.

Nếu qúy vị muốn giúp việc bác ái, xin quý vị ghi Bác Ái.
Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho GX và cho thế giới.

Thành Tht Tri Ân Tt Cả Qúy Cha và Quý V

Thành thật cảm tạ tất cả Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em cho những lời cầu nguyện, những đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật chất, qua hình thức niên liễm, hoặc xin lễ, hoặc cho tiền giỏ (collecte) trong nhà thờ, hoặc mua đặt món ăn, bánh ngọt vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ, hoặc tình nguyện làm việc trong BĐH, các ban ngành để giúp duy trì các sinh hoạt của giáo xứ.

Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ cho giáo xứ của chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn lành cho qúy cha, tất cả qúy vị, và cho giáo xứ chúng ta.

Thành thật tri ân và cảm tạ quý vị. BĐH và mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

page13image992099952

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa CN I Mùa Vng năm C. Cn 28. 11. 2021 13

Ban Điều Hành

Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM: 06-445 988 32
Trần Ðức Thành (Phó chủ tịch nội vụ):06-205 685 08 Trần Thiện Huy (Phó chủ tịch ngoại vụ): 06-231 171 22 Trần Quốc Tuấn (Thư ký): 06-344 866 32
Nguyễn Hữu Tánh (Thủ quỹ): 06- 362 963 82
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên): 06-159 072 89
Nguyễn Thị Phương Tâm (Thành Viên) 06- 818 643 98

Ban Mục Vụ:

Cđ.Thánh Linh: Cđ. Trẻ:
Phụng vụ: Giúp lễ:

Giới trẻ:
Cao niên & Trung niên: Bùi Năng Phán

Tài sản GX: Thông tin: Website:

Truyền thông: Âm thanh: Phim ảnh:

Đinh Phước Sơn BĐHGX
Lê Huy Minh Anh

Vũ thị Hồng Ngọc Cao Đình Khanh Phạm Thanh Hùng Đinh văn Lý

Nguyễn Thụy Lãnh Nguyễn Đức Anh Tuấn Trịnh Hưng
Mai Thị Xuân Hương Nguyễn Thị Kim Cúc Lê Thị Thủy

Vũ Thị Tuyết Nhi

page14image992207664

Kính chúc qúy cha,
qúy tu s
ĩ nam n, và tt cả quý ông bà anh chị em nhiơn lành ca Mùa Vng để đón tiếp mu nhim Ngôi Hai Thiên Chúa nhp thể và giáng sinh gia chúng ta.

H.H.Petrus en Paulus pastorie, Rozenplatsoen 17, 3945 BW Cothen muctugxhl010318@gmail.com Website: www.giaoxuvietnam.nl Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *