THƯ MỜI

Thông tin GX Cn 12.06.2022 Kính mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, thư Cám Ơn và thông tin sinh hoạt trại hè
Thông tin GX CN 05.06.2022, Bài Đọc thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Thư Mời tham dự Thánh Lễ và mời gọi giúp Oekraine
Tiếp Tục Trợ giúp Nạn Nhân Chiến Tranh tại Oekarine
Thông tin GX CN 29.05.2022, Bài Đọc CN VII PS, Sinh Hoạt Reconnect giới trẻ, thư mời mua hàng giúp GX