THƯ MỜI

Thư Mời Tham Dự Mừng Tết Quý Mão Tết Việt Nam CN 08.01.2023 tại Utrecht
Thư mời tham dự Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 25.12 . 20222 Vinkeveen
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 28 TN C Cn 09.10.2022 Thư Mời Họp tất cả Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 27 TN C Cn 02.10.2022 Thư Mời Họp tất cả Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác