THƯ MỜI

LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V mùa Phục Sinh B – Cn 02.05.2021
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Cn 25.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật III mùa Phục Sinh Cn 18.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật II mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót của Đức Kito Phục Sinh Cn 11.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen. Lm Giuse Lê văn Thắng SVD chủ tế và giảng lễ