THƯ MỜI

LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và Trực Tuyến Đại Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 23.05.2021 vào lúc 14.00 tại nhà thờ Vinkeveen
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh B – Cn 16.05.2021
LogoGiaoXu
Thông tin Giáo Xứ và Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh B – Cn 09.05.2021
LogoGiaoXu
Thư Bổ Nhiệm