THƯ MỜI

Screenshot 2022-12-21 at 23.06
Thư Mời Mừng Tết Nguyên Đán - TẾT QUÝ MÃO CN 08-01-2023
                                  Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Mừng Tết Quý MãoChúa Nhật 08.01.2023 vào lúc 14.00 giờtại...
Screenshot 2022-12-02 at 17.45
Thư Mời Lễ Giáng Sinh 25-12-2022
Giáo Xứ  Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt NamR.K. Parochie  H. Maria, Koningin van  de Vietnamese Martelaren te Nederland       Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Trọng...
843114
TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 3 Mùa Vọng A Cn 11.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúo mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 09.12.2022 V/v: CN 3 Mùa Vọng A, Cn 11.12.2022, Thư Mời tham...
4786748
TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 2 Mùa Vọng A Cn 04.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúp mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 06.12.2022 V/v: CN 2 Mùa Vọng A, Cn 04.12.2022, Thư Mời tham...