THƯ MỜI

Ý lễ, danh sách Ân Nhân giúp nạn nhân Covid 19 tại Việt Nam, Phụng Vụ Lời Chúa CN 22 TN B Cn 29- 08- 2021 và thư mời Tham Dự Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ
Ý Lễ, danh sách Ân Nhân giúp nạn nhân Covid -19 tại VN, Phụng vụ Lời Chúa CN 21 TN B Cn 22.08.2021 và các thông tin của GX
Thư kêu gọi giúp bệnh nhân và nạn nhân Covid-19 tại Vietnam
THƯ MỜI: Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 05.09.2021, vào lúc 14g00 do ĐGM Herman W. Woorts chủ tế và ban bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Vinkeveen