THƯ MỜI

Ý lễ , danh sách Ân Nhân giúp VN, Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật 25 TN B, Thông tin Giáo Xứ Cn 19.09.2021 và Thư Mời họp quý Đại Diện
Ý lễ Nguyện Xin, Danh Sách Ân Nhân giúp VN, Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật 24 TN B , Thông tin chung của Giáo Xứ Cn 12.09.2021 và thư Cám Ơn
ThuMoi
Kính Mời Qúy Vị Đại Diện Giáo Khu, Hội Đòan và Các Ban Ngành trong Giáo Xứ tham dự buổi họp thứ bảy ngày 16-10-2021 từ 13.00 – 16.00 giờ tại nhà xứ Cothen
Ý lễ , danh sách Ân Nhân giúp VN, Phụng Vụ Thánh Lễ Kính Mừng Bổn Mạng và Thông tin chung của Giáo Xứ Cn 05.09.2021