THƯ MỜI

Chúa Nhật Truyền Giáo oct 2021
Oproep voor Jongerenactiviteiten
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa CN 30 TN B và Thông Tin chung của GX Cn 24-10-2021 và Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyển Giáo của Đức Thánh Cha Phanxico
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN B và Thông Tin chung của GX CN 17-10-2021