THƯ MỜI

Cám ơn của tang gia cha Giuse Trần Đức Hưng
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 34 TN B Lễ Chúa Kito Vua Hoàn Vũ, và Thông Tin chung của GX CN 21-11-2021 Ơn Thiên Triệu
Ý lễ, Phung vụ Chúa Nhật 33 TN B. Ơn Toàn Xá tháng 11. Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Lockdown 3 tuần và thông tin GX
Sự lây nhiễm siêu vi corona tại Hòa-Lan tăng nhanh. Chính Phủ áp dụng biện pháp lockdown 3 tuần bắt đầu từ 19.00 giờ thứ bảy 13.11.2021