THƯ MỜI

Xin Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu
Kerstboodschap RK bisschoppen 2021
Thư mời tham dự Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 25.12. 2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 12-12-2021