THƯ MỜI

Ý lễ, và Thông Tin Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Thánh Gia CN 26.12.2021
Ý lễ, và Thông Tin Trực Tuyến Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh Thứ bảy 25.12.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen và thông tin mới của HĐGM-HL về số người tham dự trong Thánh lễ
Thư mời đật và mua bánh ngọt và món ăn để gây quỹ giúp giáo xứ dịp lễ Giáng Sinh 2021
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 19-12-2021