THƯ MỜI

Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan Phản Ứng kinh hoàng về chiến tranh tại Oekarine Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de oorlog in Oekraïne
Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật VIII TN năm C, Cn 27. 02. 2022, và Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 theo các miền
Ý lễ, Lời Chúa trong Thánh Lễ CN VII Thường Niên C, CN 20. 02. 2022 thông tin GX và Thư Mời Hành Hương Banneux Ngày Hiền Mẫu
Ý lễ, Lời Chúa trong Thánh Lễ CN VI Thường Niên C, CN 13. 02. 2022 và thông tin GX