THƯ MỜI

Thư Mời Gọi Thiện Nguyện, Ân Nhân và Phụ Huynh giúp Trại hè Thiếu Nhi 23 - 30. 07. 2022
Thông Tin Giáo Xứ - Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay năm C, Cn 06. 03. 2022, Kêu gọi Giúp Oekarine và Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022.pdf
Kêu Gọi Giúp Oekarine
Chiến Dịch Mùa Chay Trợ giúp Dân tộc Oekarine                             ...
Thư mời Tham Dự Tĩnh tâm Mùa Chay 2022