THƯ MỜI

Thân Mời quý giới trẻ tham gia sinh hoạt Reconnect ngày 28 tháng 5 tại Den Dolder
Sau một thời gian dài bị ngưng tất cả các sinh hoạt chung với giới trẻ vì đại dịch corona. Bây giờ có thể tổ chức lại nên Ban Thanh Niên muốn tổ chức một buổi sinh hoạt với các ban trẻ vào ngày 28 tháng...
Bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022
Bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm Chân thành kính Gửi đến quý ông bà anh chị em mạng nối vào youtube để nghe lại buổi tĩnh tâm tại nhà thờ Ede do cha Toma Nguyễn Đình Anh Nhụê OFM Conv hướng dẫn    Xin...
Chúa Nhật Kính Mừng Chúa Phục Sinh, Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, bài giảng cha Toma N. Đ. A. Nhuệ OFM Conv., và thông tin chung của GX
Thành Thật Tri Ân và Chúc Mừng Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Đã Tham Dự Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022