THƯ MỜI

Lễ Kính Mừng Trọng Thể Chúa Kitô Phục Sinh Gx. NVCTTĐVN-HL
< /li>
Lm.: Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ,GiuseNguyễn Quang Huy và Lm Nguyễn Xuân Phúc giảng Tĩnh Tâm chủ đề:Sống yêu thương và Đồng hành truyền giáo. giáo khu.: Ede 9-04-2022& Spijkenisse Lễ Lá 10-04-2022 Gx.NVCTTĐVN-HL
Chúa Nhật III Phục Sinh, thư mời tham dự sinh hoạt Reconnect các bạn trẻ và thông tin chung của GX Cn 01. 05. 2022
Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót, thư mời LCTX và bạn trẻ Reconnect và thông tin chung của GX Cn 24. 04. 2022