Ý lễ, và Thông Tin Trực Tuyến Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh Thứ bảy 25.12.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen và thông tin mới của HĐGM-HL về số người tham dự trong Thánh lễ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *