Ý lễ, danh sách Ân Nhân giúp nạn nhân Covid 19 tại Việt Nam, Phụng Vụ Lời Chúa CN 22 TN B Cn 29- 08- 2021 và thư mời Tham Dự Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *