TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 3 Mùa Vọng A Cn 11.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúo mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Vit Nam/
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese

Martelaren te Nederland

Cothen 09.12.2022

V/v: CN 3 Mùa Vọng A, Cn 11.12.2022, Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Lễ Tết Quý Mão Thư mời gọi đặt mua hàng gây quỹ giáo xứ

Xin vui lòng giúp: Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện. Thông tin này được gởi đến những quý vị đã cho địa chỉ email. Kính chúc quý vị nhiều ơn lành, thương yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa.

Thông tin hằng tuần của GX cũng được đăng:

Website: www.giaoxuvietnam.nl Facebook: Giáo Xứ Vit Nam-Hòa Lan.

Ý Lễ:
Xin cùng hip ý với người xin cu nguyn cho tt cả ý chỉ nguyn xin:

*Xin cho được niềm vui, ước ao đón tiếp Chúa trong tất cả mọi người trong mùa Vọng thánh này.
*Xin Chúa mời gọi nhiều người tham gia vào đời sống tu sỹ nam nữ, linh mục, hoặc trở thành những người rao giảng Lời Chúa, các giáo lý viên, các thiện nguyện viên làm việc cho Hội Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 1

page1image1565574256 page1image1565574656 

Thánh Chúa. * Nguyện xin cho chấm dứt chiến tranh xâm lăng tại Oekraine, và cho hòa bình trên thế giới. *Xin ơn đặc biệt chữa lành cho các bệnh nhân và thêm sức mạnh cho những người đau yếu. *Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện xin của người xin lễ được Thiên Chúa dủ lòng xót thương, đón nhận, chúc lành và ban ơn theo lòng nhân từ của Chúa.

Cho các linh hồn:

+Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân bị chết trong các nhà tù, nhà giam và bị bỏ quên. +Lh quý vị ân nhân của GXứ. +lh lm Giuse Trần Đức Hưng. +Phero Lê Đức Hà. +Phaolo Nguyễn Việt Sơn. +Phaolo Bùi Đặng Khôi Nguyên. +Teresa Trần thị Kiên. +Đaminh Phạm văn Thành. +MariaAnna Trần Thị Tịnh. +Giuse Lương Hùng Cường. +Maria Phạm thị Phi Thụy. +Maria Trần Thị Lan. +Giuse Phạm Phi Hùng. +lhGiuse, lhMaria và các linh hồn trong gia đình và thân tộc. +Giuse Trần Ngọc Dũng. +Cho các ý nguyện đã xin cầu nguyện trong các thánh lễ tại các giáo khu. +Các linh hồn quý vị ân nhân, thiện nguyện của giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi và bị bỏ quên, các linh hồn các nạn nhân chiến tranh, các linh hồn cần đến lòng Thương Xót của Chúa, được vui hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa.

Phng Vụ Li Chúa
Thánh Lễ Chúa Nht 3 Mùa Vng A

“… người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khi, người điếc được nghe,… (Mt 11, 2-11)

page2image1566675456page2image1566675744 page2image1566676032

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 2

Bài Ðc I: Is 35, 1-6a. 10
Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi“. Trích sách Tiên tri Isaia.

Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Ðã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10
Ðáp: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4). Xướng:

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn.
Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù;
Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân;
Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 3

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.
Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời.
Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi

sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.

Bài Ðc II: Gc 5, 7-10
“Hãy vững lòng, vì Chúa gần đến”. Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Is 61, 1 (x. Lc 4, 12)
Alleluia, alleluia! – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai

tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. – Alleluia. Phúc Âm: Mt 11, 2-11

Thy có phi là Ðng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phảđợi mt Ðng nào khác?

Tin Mng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 4

chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư?Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

Ðó là lời Chúa.
Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20255

Liturgie van het Woord van 3e Zondag van de Advent, jaar A

eerste lezing: Jes. 35, 1-6a. 10 God zelf zal komen en ons redden.

Uit de Profeet Jesaja.

Zo spreekt de Heer: “Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen.
De glorie van de Libanon valt haar ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen, die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken.

God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 5

page5image1567364080page5image1567364464

zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10 Refrein: Kom, Heer, om ons te redden.

De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

tweede lezing: Jak. 5, 7-10
Weest moedig, want de komst van de Heer is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus.

Broeders en zusters, hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer, die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. Ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. Klaag elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur.

Broeders en zusters, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 6

Woord van de Heer. Wij danken God.

vers voor het evangelie: Jes. 61, 1; cf. Luc. 4, 18

Alleluia.

De geest des Heren is over Mij gekomen
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Alleluia.

evangelie: Mt. 11, 2-11
Zijt Gij de komende of hebben wij een andere te verwachten?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis
over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:
“Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?” Jezus antwoordde hun: “Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen,
melaatsen genezen en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: “Waar zijt gij in de woestijn naar gaanzien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding?
Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg voor uw komst zal bereiden.
Voorwaar, Ik zeg U: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.” Woord van de Heer.
Wij danken God.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 7

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-adventstijd/3e-zondag-van- de-advent-jaar-a/

Suy nim: Is.35,1-6a.10 “Trong vương quốc Giêsu”

Tuần trước, sau khi mô tả về vị vua lý tưởng cùng vương quốc của Ngài, thì giờ đây Isaia diễn tả tiếp theo về nó với cung giọng: Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò (Is.35,1-2).

Như Isaia diễn tả: trái đất là một hoang mạc bao la, một cánh đồng khô cháy. Thật ra, nó đã không như vậy. Nhưng đã trở nên như vậy khi con người đầu tiên quyết định bỏ Thiên Chúa.Chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn khi xem lại trong sách Sáng thế: Với con người, Chúa phán: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai bị nguyn rủa vì ngươi. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi (St.3,17-18).

Sa mạc và sự khô cằn đã bắt đầu từ đó. Thế nhưng, hình như đấy không phải là cái duy nhất. Cùng với nó còn có những điều u ám hơn. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất (St.3,19). Cùng với nó bệnh tật, đau khổ và cái chết đã xuất hiện. Thế nhưng, giờ đây Isaia bảo hãy vui lên, reo hò và hoan hỷ, vì Thiên Chúa ca anh em đây rồi.Chính Người sẽ đến cu anh em. By giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. By giờ kẻ què sẽ nhy nhótnhư nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò (Is.35,4-6).

Thế giới đã khô cằn, chúng ta đang quằn quại. Thế nhưng, Chúa Giêsu đến và thực hiện những điều đã được Isaia tuyên báo. Ngài đi khắp nơi và chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Ngài đã làm điều này hai ngàn năm trước và cũng đang làm điều này mỗi ngày trong thời đại chúng ta. Những ai có Ngài sẽ nhìn thế giới này bằng cặp mắt mới, bước đi trong cuộc đời với đôi chân mới, và biết lắng nghe với đôi tai mới. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Isaia còn đi xa hơn khi nói: Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi- on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 8

được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất (Is.35,10). Isaia nói về cuộc giải thoát quan trọng nhất mà Chúa Giêsu mang lại: cuộc giải thoát chúng ta mãi mãi khỏi sự chết. Bởi vì suy cho cùng thì hình như đấy chính là nổi ám ảnh nhất của con người. Người ta cảm nghiệm nó rõ nhất khi bị mất người thân.

Những ai đón nhận Chúa Giêsu, thì ngay giữa những khó khăn của cuộc sống hiện tại sẽ cảm nghiệm được sự an ủi và niềm vui. Vui lên nào, hi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Thiên Chúa của anh em đây rồi. Chính Người sẽ đến cu anh em. Amen.

Lm. Giacobe Nguyễn Quốc Thái

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Thư Mời Lễ Giáng Sinh 25-12-2022

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Vit Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van

de Vietnamese Martelaren te Nederland

Thư Mời

Tham Dự Thánh Lễ Trng Th

Kính Mng Chúa Giáng Sinh

Chúa Nht 25.12.2022 vào lúc 14.00 giờ ti nhà th: Heilig Hart van Jesus

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen

Hãy mừng vui vì Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, giáng sinh làm người và sống giữa chúng ta (Gioan 1,14). Giáo xứ Việt Nam chúng ta tại Hòa Lan cùng hòa chung niềm vui với Giáo Hội Hoàn vũ và thế giới sẽ tổ chức đại lễ kính mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày, giờ, và địa điểm nói trên

page9image1555840992page9image1555841280 page9image1555841568 page9image1555841936

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 9

BĐH-GX chúng con trân trọng kính mời Quý Cha, quý vị Tu Sĩ, tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em và quý Bạn Hữu các Tôn Giáo Bạn cùng đến tham dự đại lễ kính mừng CHÚA GIÁNG SINH.

Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa cho sự khiêm hạ của Con Thiên Chúa cao cả và quyền năng, chọn mặc lấy xác phàm nhân loại trong hình hài một hài nhi yếu mềm và mỏng dòn như chúng ta.

Chương trình:

– 12g00 – 12g45 – 13g45 – 14g00 – 17g00

Đón tiếp
Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải
Hát mừng Chúa Giáng Sinh
Thánh lễ Trọng Thể kính Mừng Chúa Giáng Sinh Bế mạc

toàn cho mọi người, kính xin qúy vị vui lòng đậu xe tại

Vì sự an
parkeer: Sporthal De Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT Vinkeveen (cách nhà thờ khoảng 200 mét) để khỏi gây nguy hiểm và làm cản trở lưu thông cho nhiều người khác.
Thành thật cám ơn cho sự cộng tác và yêu thương của qúy vi. Chúng con trân trọng kính mời và mong được đón tiếp qúy Cha, qúy ông bà anh chị em và tất cả qúy vị.

BÐH và Mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

Thư mời gọi đặt và mua hàng dp lễ Giáng Sinh giúp gây quỹ Giáo Xứ chúng ta

Kính chào Quý Ông Bà, Qúy Anh Chị Em và Qúy Bạn Hữu,

Lễ kính mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến BĐH Giáo Xứ Việt Nam tại Hòa Lan xin phép gởi đến quý vị lời cầu chúc nhiều ơn lành của Chúa Hài Đồng Giesu và sức khỏe dồi dào cho năm 2023. Chúng con chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em cho tấm lòng quảng đại và những nghĩa cử cao quý mà quý vị

page10image1569839504page10image1569839792

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 10

đẵ luôn dành cho giáo xứ, tận tình đóng góp và giúp cho giáo xứ chúng ta được sống và tồn tại.

Vào mỗi dịp đại lễ của giáo xứ chúng con có bán những mặt hàng thực phẩm (món ăn) để giúp gây quỹ cho Giáo Xứ chúng ta có những phương tiện, tiếp tục duy trì các sinh hoạt trong giáo xứ.

Nhân dịp lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 sắp tới, chúng con kính mời Qúy Vị đặt mua những mặt hàng sau đây:

Vịt quay € 17,50 p/stuk
Chả lụa € 7,50 p/stuk
Chả chiên € 7,50 p/stuk
Chả chiên bì € 7,50 p/stuk
Bánh cuốn không nhân € 11,00 p/kg Bánh cuốn có nhân € 13,00 p/kg Bánh mì thịt € 3,50 p/stuk

Bánh giò € 2,25 p/stuk

Bánh chưng nhỏ € 2,25 p/stuk

Bánh da lợn € 1,50 p/stuk

Bánh phu thê € 1,50 p/stuk

Bánh gai € 1,50 p/stuk

Mứt dừa non € 12,00 (500gr)

Mứt hạt sen € 7,50 (200gr)

Bánh bông lan cuốn nhân creme Vanille (10-12 phần) € 15,00 p/stuk

Bánh bông lan cuốn nhân chanh dây (10-12 phần) € 15,00 p/stuk

Bánh bông lan lá dứa cuốn nhân creme Vanille (10-12 phần) € 15,00 p/stuk

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 11

Bánh bông lan cuốn nhân creme sầu riêng (10-12 phần) € 17,50 p/stuk

Bánh bông lan cuốn nhân creme và trái cây tươi (aardbei of framboos) € 17,50 p/stuk

Vì số lượng hàng có gii hn, xin Quý Vị vui lòng đặt mua trước ngày 22-12-2022

Quý vị có thể liên lạc đặt hàng qua WhatsApp của: Anh Huy (Almere) 06-231 171 22 hoặc
Chị Mai (Almere) 06-506 964 00
Xin vui lòng l
ưu ý:

Địa chỉ giao hàng: Nhà thờ Heilig Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen

Thi gian giao hàng: Sau Thánh l

Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu cho tấm lòng yêu thương của tất cả quý vị.

BĐH-GX

page12image1570823232

Thư Mời Mng Tết Nguyên Đán – Tết Quý Mão CN 08-01-2023

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de

Vietnamese Martelaren te Nederland

Thư Mời

page12image1570846832 page12image1570847120 page12image1570847424

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 12

Tham Dự Thánh Lễ Mng Tết Quý Mão Chúa Nht 08.01.2023 vào lúc 14.00 giờ ti Sporthal Sportcampus, Maartvlinder 11, 3544 DA Utrecht

Sau những năm corona chúng ta lại được thở không khí của tự do. Và cùng hoà niềm vui chung với quê hương và văn hóa dân tộc Việt Nam, giáo xứ Việt Nam chúng ta tại Hòa Lan sẽ tổ chức Thánh Lễ Mừng Xuân quê hương để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người vào ngày, giờ, và tại địa điểm nói trên.

BĐH-GX chúng con trân trọng kính mời Quý Cha, quý vị Tu Sĩ, quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự Thánh lễ Tạ Ơn và kính dâng Năm Mới Quý Mão vào lòng xót thương và sự bảo vệ của Đức Giesu Kito – Vua Hoàn Vũ và Bình An.

Vì là ngày vui chung cho mọi người việc tổ chức tại hội trường cũng cần rất nhiều sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Vậy chúng con kính mời tất cả quý ông bà anh chị em mỗi người giúp một tay để giúp làm cho ngày vui mừng Xuân Việt Nam của chúng ta là ngày vui chung và ghi nhớ cho mọi người.

Chúng con kính mời những qúy vị muốn giúp đỡ như: giữ trật tự, sắp xếp bàn ghế trước và sau thánh lễ, thu dọn và nhiều công việc khác xin vui lòng thông báo cho anh Trần Đức Thành: 06 205 685 08 hoặc anh Trần Thiện Huy: 06 231 171 22 cùng biết để giúp cho việc sắp xếp các công việc được rõ ràng và giúp tất cả mọi người chúng ta đều có thể đón xuân vui an toàn, và trọn vẹn ý nghĩa.

Tình hình corona như thế nào trong những tháng tới, thì chúng ta chưa được biết. Nhưng chúng ta luôn cần phải cẩn thận,
cố gắng giữ vệ sinh chung và bảo vệ tối đa cho nhau và cho người khác.

Chương trình:
– 10g30 Đón tiếp
– 12g45 Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 13

– 14g00 Thánh lễ Tạ Ơn và Cầu Xin Bình An cho Năm Mới Quý Mão
– 16g00 chương trình vui mừng Tết
– 21g00 dọn dẹp và bế mạc

Vì sự an toàn cho mọi người, kính xin qúy vị vui lòng chỉ đậu xe tại các bãi đậu xe để không gây nguy hiểm, hoặc làm cản trở lưu thông cho những người khác, hoặc có thể bị cảnh sát phạt. Thành thật cám ơn trước cho tất cả những hy sinh, sự cộng tác, tấm lòng quảng đại và những nghĩa cử cao đẹp của qúy vị sẽ làm cho ngày vui đón Xuân Qúy Mão được hoàn thành tốt đẹp.

Chúng con trân trọng kính mời và mong được đón tiếp qúy cha và tất cả qúy ông bà anh chị em.

BÐH và Mục tử Giáo xứ,
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

Helpers bij kindernevendienst gezocht

Oproep hulp bij kindernevendienst zondag 25-12-2022 en zondag 8-1-2023

Lieve jongeren en jongvolwassenen(ouders),

Ik ben opzoek naar jou! Wil jij tijdens de kerstviering en/of tetviering mee helpen met de kindernevendienst? Meld je dan nu aan!

page14image1570546496page14image1570546800page14image1570547088

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 14

Kindernevendienst is een aparte viering voor kinderen van 5 (of 7) t/m 12 jaar. Na het openingswoord volgen de kinderen de kerkviering in zijn/haar eigen leeftijdsgroep. Tijdens de kindernevendienst wordt de evangelie op een manier verteld zodat het voor de kinderen begrijpelijk is. De kindernevendienst start met een klein gebed en luisteren naar een verhaal uit de bijbel. Vervolgens kunnen de kinderen op een creatieve manier de Bijbelse verhaal uitwerken.

Wie zoek ik?

Jongeren vanaf 17 jaar en/of jongvolwassenen tussen 30-45 jaar.

Wat wordt er van je verwacht?

We zoeken jou om ons te helpen in de uitwerking, zoals het voorlezen van een gebed (in het Nederlands) en knutselen. Omdat de kinderen verdeeld worden in verschillende groepen hebben we veel hulp nodig.

Alle hulp is welkom!

Daarnaast vraag ik je om 1,5 uur (12.30) voor de kerkdienst aanwezig te zijn om instructies te krijgen en de kamers klaar te maken samen met mij.

Hoe meld ik mij aan?

Meld je aan door contact op te nemen met mij, Tuyet Nhi. Dit kan via een whatsapp bericht of bel mij op 06- 15907289. Aanmelden kan tot en met woensdag 21 december 2022.

De voorbereiding wordt vooraf door iemand anders uitgevoerd. Je hoeft vooraf thuis geen kennis of voorbereiding te doen. Als je aanmeldt krijg je van mij wel alvast inhoudelijk informatie mee wat in de

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 15

kindernevendienst komt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Heb je nog vragen of wil je gewoon aanmelden, aarzel dan niet en neem ajb vooral contact met mij.

Liefs,
Tuyết Nhi
( voor Jongeren en jongvolwassenen in de parochie)

Kinderen willen heel graag leren en spelen, wilt je hen helpen als begeleider?

Li kêu gi trợ giúp giờ giáo lý trong Thánh Lễ Giáng Sinh 25-12-2022 và
L
ễ Tết CN 8-1-2023,

Các bạn trẻ và quý phụ huynh trẻ thân mến,

Giáo xứ đang rất cần bạn! Bạn có muốn giúp các trẻ em sinh hoạt giáo lý trong giờ lễ của lễ Giáng sinh và lễ Tết sắp tới đây? Xin ghi danh ngay để giúp chính con em của các bạn!

Giờ giáo lý có thể coi như là một thánh lễ đặc biệt dành cho trẻ em từ 5 (hoặc 7) tuổi đến 12 tuổi. Sau lời chào đầu lễ trong nhà thờ, các em sẽ đi theo nhóm tuổi của mình. Tại nhóm, sau khi khởi đầu bằng một lời cầu nguyện chung, cả nhóm sẽ được nghe kể chuyện Phúc Âm bằng một hình thức hợp với lứa tuổi của mình. Sau đó, các em sẽ diễn đạt câu chuyện đó bằng một hình thức thủ công theo ý sáng tạo và trí tưởng tượng của các em.

Giáo xứ cn nhng ai?

Thanh niên thanh nữ từ 17 tuổi trở lên và hoặc quý phụ huynh trẻ giữa 30-45 tuổi.
Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 16

page16image1571393536

Bn có thể giúp nhng gì?

Bạn sẵn lòng trợ giúp các em thiếu nhi trong giờ này, như việc đọc cho các em một lời nguyện (bằng tiếng Hòa Lan) và giúp hướng dẫn các em làm thủ công. Vì các em được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, nên rất cần nhiều người giúp đỡ.

Cạnh đó, cũng xin bạn có mặt trước thánh lễ 1,5 tiếng (12g30) để được hướng dẫn chi tiết cũng như chuẩn bị các phòng học sẵn sàng. Ban Điều Hành giáo xứ, qua đại diện là chị Tuyết Nhi, sẽ phụ trách việc đón tiếp hướng dẫn các bạn.

Ghi tên hoc liên lc vi ai và ở đâu?
Xin vui lòng liên lạc với Tuyết Nhi, qua Whatsapp hoặc gọi điện thoại số 06-15907289. Có thể ghi tên tới hết ngày 21-12- 2022.

Bạn không cần phải chuẩn bị hoặc tìm hiểu trước gì cả. Khi liên lạc, Tuyết Nhi sẽ giải thích và thông báo thêm để bạn hiểu rõ hơn về giờ giáo lý, giúp bạn quen thuộc với sinh hoạt.

Thân ái,
Tuyết Nhi
(cho Thiếu, Thanh niên và quý vị phụ huynh trong giáo xứ)

KINH CU CHO ƠN THIÊN TRIU

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên, để

biến họ thành những người đánh cá phần hồn, xin làm cho lời

Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa, “Hãy theo Thầy” bây giờ lại tiếp

tục vang lên. Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ, biết

mau mắn đáp lời Chúa mời gọi. Xin Chúa phù hộ các Đức Giám

mục, các linh mục, và những người đang dâng mình cho việc

truyền giáo. Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của

chúng con, và những ai đang hiến mình phụng sự Chúa. Lạy

Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là gương mẫu Ơn Thiên Triệu, xin Mẹ

giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi, để cộng tác vào chương

trình cứu chuộc của Ngài. Amen. (Do Thánh Đức Thánh Cha Gioan- Phaolô II soạn)

Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/

page17image1571754992page17image1571755280page17image1571755568

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 17

page18image1575048544

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lebởi vì bây giờ con chẳng có thểmà chịu Chúa cho thậđược, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa đừng để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ ti các Giáo khu:

Năm 2022

Tháng 12, 2022:

page18image1575155344page18image1575155632page18image1575155920page18image1575156208page18image1575156496page18image1575156912

CN 11.12

CN 11.12 đọc kinh)

CN 11.12

17.30 gi

CN 11.12
Th
ứ by 17.12 CN 4 Mùa Vng A Gk Goes vào lúc 18.00 giờ CN 18.12 CN 4 Mùa Vng A Gk Helmond 13.00 gi
CN 18.12 CN 4 Mùa Vng A Gk Veghel 15.30 gi

CN 25.12.2022 Đại Lễ Kính Mng Chúa Giáng Sinh vào lúc 14.00 giờ ti Vinkeveen
Thứ hai 26.12. Tweede Kerstdag Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ Thứ by 31.12.2022 Oudejaarsdag

Năm 2023

CN 01.01 Gk Henrik Ido Ambacht vào lúc 14.00 giờ (cha khách) CN 01.01 Gk Ede vào lúc 13.15 gi
CN 01.01 Gk Nieuwegein 16.00 gi

CN 3 Mùa Vng A Gk Delft 11.00 gi
CN 3 Mùa Vng A Gk Spijkenisse 14.00 giờ (13.45 gi

CN 3 Mùa Vng A Ca đoàn tổng hp ( Veenendaal)

page18image1575237040page18image1575237328page18image1575237840

CN 3 Mùa Vng A Gk Bergen op Zoom (cha khách)

page18image1575243968page18image1575244256page18image1575244800page18image1575244992page18image1575245568page18image1575245760page18image1575246048page18image1575246336page18image1575246624page18image1575246912page18image1575247200

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 18

page19image1569497872page19image1569490272

CN 08.01 Kính Chúa Hin Linh – Giáo Xứ Mng TếNguyên Đán Quý Mão Chúa Nhật 08.01.2023 vào lúc 14.00 giờ te Utrecht. Tết Quý Mão 01.01.2023 Âm lch nhm vào ngày Chúa Nhật ngày 22.01.2023 Dương lịch.

Thứ by 14.01 CN 2 TN A Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ CN 15.01 CN 2 TN A GK Delft vào lúc 11.00 gi
CN 15.01 CN 2 TN A Gk Roosendaal 16.00 gi
CN 15.01 CN 2 TN A Gk Deventer 14.00 giờ (cha khách) Thứ 7 ngày 21.01 CN 3 TN A Gk Goes vào lúc 17.00 giờ CN 22.01 CN 3 TN A Gk Helmond 13.00 gi

Thứ by 28.01 CN 4 TN A Gk Arnhem 16.00 giờ (mừng tết Qúy Mão)

CN 29.01 CN 4 TN A Gk Purmerend 10.00 giờ CN 29.01 CN 4 TN A Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ CN 29.01 CN 4 TN A Gk Almere vào lúc 17.00 gi

Giáo xứ thành tht kêu mi Qúy vị tiếp tc giúp giáo xứ bng cách Xin Lđóng góp Niên Lim, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh nhân…

Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm hoặc muốn xin lễ hoặc muốn giúp việc Bác ái, và muốn chuyển tiền vào trương mục Giáo Xứ, xin vui lòng ghi: Niên Lim 2022/-23/ hoc xin lễ / hoc Bác Ái, và xin viết tên và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi ghi nhận trong báo Mục Vụ được rõ ràng.

Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31 (0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn xin cầu nguyện. Và hoàn toàn tùy ý NU quý vị mun gi tin xin l, thì xin vui lòng chuyn vào R.K. Vietnamese Parochie Rek. NL 21 RABO 0111 847 370

Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo Xứ và cho thế giới luôn được an toàn và bình an.

page19image1569681120page19image1569681408page19image1569681824page19image1569682112page19image1569682400page19image1569682944page19image1569683232page19image1569683520page19image1569683808page19image1569684096page19image1569684672page19image1569684864 page19image1569685152

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 3 Mùa Vng A. Cn 11.12.2022 19

page20image1576271904

Thành Tht Tri Ân Tt Cả Qúy Cha và Quý V

Nhân ngày cuối năm 2022 sắp đến chúng con thành thật cảm tạ Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em và qúy bạn hữu cho những lời cầu nguyện, những đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật chất, qua hình thức niên liễm, hoặc xin lễ, hoặc cho tiền giỏ (collecte) trong nhà thờ, hoặc mua đặt món ăn, bánh ngọt vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ, hoặc tình nguyện tham gia làm việc trong BĐH, các ban ngành, giáo lý viên, huynh trưởng thiếu nhi, để giúp phát huy các sinh hoạt của giáo xứ.

Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ cho giáo xứ của chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn lành cho qúy cha, và tất cả qúy ông bà anh chị em.

Thành thật tri ân và cảm tạ.

BĐH và mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Ban Điều Hành GX

Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM: 06-44 59 88 32
Trần Ðức Thành (Phó chủ tịch nội vụ):06-20 56 85 08
Trần Thiện Huy (Phó chủ tịch ngoại vụ): 06-23 11 71 22
Trần Quốc Tuấn (Thư ký): 06-34 48 66 32
Nguyễn Thị Phương Tâm (Thủ qũy): 06- 81 86 43 98
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên, Giới trẻ): 06-15 90 72 89
Bùi Ngọc Thành (Thành Viên, Điều Phối Viên): 06-48 95 80 20

page20image1576428320

Ban Mc V:

Cđ.Thánh Linh: Cđ. Trẻ:
Phụng vụ: Giúp lễ:

Giới trẻ:
Cao niên & Trung niên: Tài sản GX:
Thông tin:
Website:

Truyền thông: Âm thanh: Phim ảnh:

Nguyễn Thụy Lãnh
Nguyễn Đức Anh Tuấn
Nguyễn Hoài Nam, Alex, Trịnh Hưng Mai Thị Xuân Hương
Nguyễn Thị Kim Cúc

Lê Thị Thủy
Vũ Thị Tuyết Nhi Bùi Năng Phán Đinh Phước Sơn BĐHGX
Lê Huy Minh Anh Vũ Hồng Ngọc Cao Đình Khanh Phạm Thanh Hùng Đinh văn Lý

H.H.Petrus en Paulus pastorie, Rozenplatsoen 17, 3945 BW Cothen, The Netherlands. muctugxhl010318@gmail.com Website: www.giaoxuvietnam.nl
Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *