TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 2 Mùa Vọng A Cn 04.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúp mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Vit Nam/
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese

Martelaren te Nederland

Cothen 06.12.2022

V/v: CN 2 Mùa Vọng A, Cn 04.12.2022, Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Lễ Tết Quý Mão Thư mời gọi đặt mua hàng gây quỹ giáo xứ

Xin vui lòng giúp: Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện. Thông tin này được gởi đến những quý vị đã cho địa chỉ email. Kính chúc quý vị nhiều ơn lành, thương yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa.

Thông tin hằng tuần của GX cũng được đăng:

Website: www.giaoxuvietnam.nl Facebook: Giáo Xứ Vit Nam-Hòa Lan.

Ý Lễ:
Xin cùng hip ý với người xin cu nguyn cho tt cả ý chỉ nguyn xin:

*Xin cho được ơn nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
*Xin Chúa mời gọi nhiều người tham gia vào đời sống tu sỹ nam nữ, linh mục, hoặc trở thành những người rao giảng Lời

page1image1165669616 page1image1165669920 

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 1

Chúa, các giáo lý viên, các thiện nguyện viên làm việc cho Hội Thánh Chúa. * Nguyện xin cho chấm dứt chiến tranh xâm lăng tại Oekraine, và cho hòa bình trên thế giới. *Xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân và sức mạnh cho những người sức khỏe yếu kém. *Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện xin của người xin lễ được Thiên Chúa dủ lòng xót thương, đón nhận, chúc lành và ban ơn theo lòng nhân từ của Chúa.

Cho các linh hồn:

+Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân bị chết trong các nhà tù, nhà giam và bị bỏ quên. +Lh quý vị ân nhân của GXứ. +lh lm Giuse Trần Đức Hưng. +Phero Lê Đức Hà. +Phaolo Nguyễn Việt Sơn. +Phaolo Bùi Đặng Khôi Nguyên. +Teresa Trần thị Kiên. +Đaminh Phạm văn Thành. +MariaAnna Trần Thị Tịnh. +Giuse Lương Hùng Cường. +Maria Phạm thị Phi Thụy. +Giuse Phạm Phi Hùng. +lhGiuse, lhMaria và các linh hồn trong gia đình và thân tộc. +Cho các ý nguyện đã xin cầu nguyện trong các thánh lễ tại các giáo khu. +Các linh hồn quý vị ân nhân, thiện nguyện của giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi và bị bỏ quên, các linh hồn các nạn nhân chiến tranh, các linh hồn cần đến lòng Thương Xót của Chúa, được vui hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa.

Phng Vụ Li Chúa
Thánh Lễ Chúa Nht 2 Mùa Vng A

Hãy ăn năn thống hối, vì nước tri gần đến” (Mt 3, 1-2). Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 2

page2image1246823472page2image1246823856 page2image1246824144

Bài Ðc I: Is 11, 1-10
“Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.
– Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17
Ðáp: Sự công chính và nn hoà bình viên mãn sẽ trin n

trong triều đại ngườ(c. 7). Xướng:

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử,

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 3

để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người
cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ.
Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn,
và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời,
danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời.
Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.

Bài Ðc II: Rm 15, 4-9
“Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Rôma.

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại”. – Ðó là lời Chúa.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 4

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 3, 1-12
“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.
Tin Mng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay:Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”. – Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20257

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 5

page6image1247993328

Liturgie van het Woord van 2e Zondag van de Advent, jaar A

eerste lezing: Jes 11,1-10

De kleinen zal Hij recht verschaffen.

Uit de Profeet Jesaja.

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.

Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond, en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band om zijn leden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund.

De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken: alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Woord van de Heer. Wij danken God.

tussenzang: Ps. 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17
Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 6

page6image1248186752

Refrein:
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden. Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

De arme, die steun vraagt, zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen, bij alle volken met lof vermeld.

tweede lezing: Rom. 15,4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters, alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting, die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken.

Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit: terwille van Gods trouw

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 7

is Christus dienaar geweest van het Joodse volk,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het woord van de Schrift: “Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen.” Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Lc. 3,4.6

Alleluia.

Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht; en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

evangelie: Mt, 3,1-12
Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het, die de profeet Jesaja bedoelde
toen hij zei: een stem van iemand, die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen
om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: “Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? Brengt liever vruchten voort, die passen bij bekering, en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken! Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 8

Elke boom dus, die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. Maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.” Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-adventstijd/2e-zondag-van- de-advent-jaar-a/

Suy nim: Is.11,1-10

“Vương quốc của cậu bé”

Isaia tuyên báo trong bài đọc một về một vị vua xuất thân từ dòng dõi David. Isaia mô tả về vương quốc đó thế này:

Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang (Is.11,6-8)

Một cảnh tượng thật tuyệt vời, tràn ngập bình an. Có thể chúng ta nghĩ rằng khung cảnh đó chỉ có trong mơ. Tuy nhiên, đây là khung cảnh đã từng có trong lịch sử nhân loại. Sách Sáng thế mô tả muôn loài đã sống như vậy với nhau, dưới sự chăn dắt của con người.

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 9

gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế (St.2,19).

Như ta đã thấy, mọi loài vật, kể cả dã thú, đã từng sống hòa thuận với nhau dưới sự chăm sóc của con người. Thế nhưng, sự sa ngã của con người đã làm cho khung cảnh đó chỉ còn là giấc mộng.

Vị vua mà Isaia tuyên báo, sẽ đến và mang con người trở lại thế giới an bình đó.

Vì vậy, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài vào sa mạc, và Marco đã nói gì?

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người (Mc.1,13).

Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú. Ngài mang muôn loài trở lại khung cảnh của vườn Địa Đàng. Đồng thời, Ngài thực hiện điều mà Isaia đã báo trước: một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

Nơi Giêsu là vương quốc mới. Vương quốc ấy sẽ được hoàn toàn hiện thực sau khi chúng ta hoàn tất cuộc sống này. Nhưng nó đã và đang bắt đầu cho những ai đón nhận Giêsu.

Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Amen!

Lm. Giacobe Nguyễn Quốc Thái

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 10

page11image1250765744

Thư Mời Lễ Giáng Sinh 25-12-2022

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Vit Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van

de Vietnamese Martelaren te Nederland

Thư Mời

Tham Dự Thánh Lễ Trng Th

Kính Mng Chúa Giáng Sinh

Chúa Nht 25.12.2022 vào lúc 14.00 giờ ti nhà th: Heilig Hart van Jesus

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen

Hãy mừng vui vì Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, giáng sinh làm người và sống giữa chúng ta (Gioan 1,14). Giáo xứ Việt Nam chúng ta tại Hòa Lan cùng hòa chung niềm vui với Giáo Hội Hoàn vũ và thế giới sẽ tổ chức đại lễ kính mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày, giờ, và địa điểm nói trên

BĐH-GX chúng con trân trọng kính mời Quý Cha, quý vị Tu Sĩ, tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em và quý Bạn Hữu các Tôn Giáo Bạn cùng đến tham dự đại lễ kính mừng CHÚA GIÁNG SINH.

Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa cho sự khiêm hạ của Con Thiên Chúa cao cả và quyền năng, chọn mặc lấy xác phàm nhân loại trong hình hài một hài nhi yếu mềm và mỏng dòn như chúng ta.

Chương trình:

– 12g00 – 12g45 – 13g45 – 14g00

Đón tiếp
Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải
Hát mừng Chúa Giáng Sinh
Thánh lễ Trọng Thể kính Mừng Chúa Giáng Sinh

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 11

– 17g00 Bế mạc

Vì sự an toàn cho mọi người, kính xin qúy vị vui lòng đậu xe tại parkeer: Sporthal De Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT Vinkeveen (cách nhà thờ khoảng 200 mét) để khỏi gây nguy hiểm và làm cản trở lưu thông cho nhiều người khác.

Thành thật cám ơn cho sự cộng tác và yêu thương của qúy vi. Chúng con trân trọng kính mời và mong được đón tiếp qúy Cha, qúy ông bà anh chị em và tất cả qúy vị.

BÐH và Mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

Thư mời gọi đặt và mua hàng dp lễ Giáng Sinh giúp gây quỹ Giáo Xứ chúng ta

Kính chào Quý Ông Bà, Qúy Anh Chị Em và Qúy Bạn Hữu,

Lễ kính mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến BĐH Giáo Xứ Việt Nam tại Hòa Lan xin phép gởi đến quý vị lời cầu chúc nhiều ơn lành của Chúa Hài Đồng Giesu và sức khỏe dồi dào cho năm 2023. Chúng con chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em cho tấm lòng quảng đại và những nghĩa cử cao quý mà quý vị đẵ luôn dành cho giáo xứ, tận tình đóng góp và giúp cho giáo xứ chúng ta được sống và tồn tại.

Vào mỗi dịp đại lễ của giáo xứ chúng con có bán những mặt hàng thực phẩm (món ăn) để giúp gây quỹ cho Giáo Xứ chúng ta có những phương tiện, tiếp tục duy trì các sinh hoạt trong giáo xứ.

Nhân dịp lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 sắp tới, chúng con kính mời Qúy Vị đặt mua những mặt hàng sau đây:

Vịt quay € 17,50 p/stuk Chả lụa € 7,50 p/stuk
Chả chiên € 7,50 p/stuk Chả chiên bì € 7,50 p/stuk

page12image1252296032page12image1252296320

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 12

Bánh cuốn không nhân € 11,00 p/kg Bánh cuốn có nhân € 13,00 p/kg Bánh mì thịt € 3,50 p/stuk
Bánh giò € 2,25 p/stuk

Bánh chưng nhỏ € 2,25 p/stuk Bánh da lợn € 1,50 p/stuk Bánh phu thê € 1,50 p/stuk Bánh gai € 1,50 p/stuk

Mứt dừa non € 12,00 (500gr) Mứt hạt sen € 7,50 (200gr)

Bánh bông lan cuốn nhân creme Vanille (10-12 phần) € 15,00 p/stuk

Bánh bông lan cuốn nhân chanh dây (10-12 phần) € 15,00 p/stuk

Bánh bông lan lá dứa cuốn nhân creme Vanille (10-12 phần) € 15,00 p/stuk

Bánh bông lan cuốn nhân creme sầu riêng (10-12 phần) € 17,50 p/stuk

Bánh bông lan cuốn nhân creme và trái cây tươi (aardbei of framboos) € 17,50 p/stuk

Vì số lượng hàng có gii hn, xin Quý Vị vui lòng đặt mua trước ngày 22-12-2022

Quý vị có thể liên lạc đặt hàng qua WhatsApp của: Anh Huy (Almere) 06-231 171 22 hoặc
Chị Mai (Almere) 06-506 964 00
Xin lưu ý.

Địa chỉ giao hàng: Nhà thờ Heilig Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 13

Thi gian giao hàng: Sau Thánh l

Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu cho tấm lòng yêu thương của tất cả quý vị.

BĐH-GX

page14image1251504304

Thư Mời Mng Tết Nguyên Đán – Tết Quý Mão CN 08-01-2023

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de

Vietnamese Martelaren te Nederland

Thư Mời

page14image1251528160 page14image1251528448 page14image1251528752

Tham Dự Thánh Lễ Mng Tết Quý Mão Chúa Nht 08.01.2023 vào lúc 14.00 giờ ti Sporthal Sportcampus, Maartvlinder 11, 3544 DA Utrecht

Sau những năm corona chúng ta lại được thở không khí của tự do. Và cùng hoà niềm vui chung với quê hương và văn hóa dân tộc Việt Nam, giáo xứ Việt Nam chúng ta tại Hòa Lan sẽ tổ chức Thánh Lễ Mừng Xuân quê hương để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người vào ngày, giờ, và tại địa điểm nói trên.

BĐH-GX chúng con trân trọng kính mời Quý Cha, quý vị Tu Sĩ, quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự Thánh lễ Tạ Ơn và kính

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 14

dâng Năm Mới Quý Mão vào lòng xót thương và sự bảo vệ của Đức Giesu Kito – Vua Hoàn Vũ và Bình An.
Vì là ngày vui chung cho mọi người việc tổ chức tại hội trường cũng cần rất nhiều sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Vậy chúng con kính mời tất cả quý ông bà anh chị em mỗi người giúp một tay để giúp làm cho ngày vui mừng Xuân Việt Nam của chúng ta là ngày vui chung và ghi nhớ cho mọi người.

Chúng con kính mời những qúy vị muốn giúp đỡ như: giữ trật tự, sắp xếp bàn ghế trước và sau thánh lễ, thu dọn và nhiều công việc khác xin vui lòng thông báo cho anh Trần Đức Thành: 06 205 685 08 hoặc anh Trần Thiện Huy: 06 231 171 22 cùng biết để giúp cho việc sắp xếp các công việc được rõ ràng và giúp tất cả mọi người chúng ta đều có thể đón xuân vui an toàn, và trọn vẹn ý nghĩa.

Tình hình corona như thế nào trong những tháng tới, thì chúng ta chưa được biết. Nhưng chúng ta luôn cần phải cẩn thận,
cố gắng giữ vệ sinh chung và bảo vệ tối đa cho nhau và cho người khác.

Chương trình:
– 10g30 Đón tiếp
– 12g45 Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải
– 14g00 Thánh lễ Tạ Ơn và Cầu Xin Bình An cho Năm Mới Quý Mão
– 16g00 chương trình vui mừng Tết
– 21g00 dọn dẹp và bế mạc

Vì sự an toàn cho mọi người, kính xin qúy vị vui lòng chỉ đậu xe tại các bãi đậu xe để không gây nguy hiểm, hoặc làm cản trở lưu thông cho những người khác, hoặc có thể bị cảnh sát phạt.

Thành thật cám ơn trước cho tất cả những hy sinh, sự cộng tác, tấm lòng quảng đại và những nghĩa cử cao đẹp của qúy vị sẽ làm cho ngày vui đón Xuân Qúy Mão được hoàn thành tốt đẹp.

Chúng con trân trọng kính mời và mong được đón tiếp qúy cha và tất cả qúy ông bà anh chị em.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 15

BÐH và Mục tử Giáo xứ,
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

KINH CU CHO ƠN THIÊN TRIU

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên, để

biến họ thành những người đánh cá phần hồn, xin làm cho lời

Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa, “Hãy theo Thầy” bây giờ lại tiếp

tục vang lên. Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ, biết

mau mắn đáp lời Chúa mời gọi. Xin Chúa phù hộ các Đức Giám

mục, các linh mục, và những người đang dâng mình cho việc

truyền giáo. Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của

chúng con, và những ai đang hiến mình phụng sự Chúa. Lạy

Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là gương mẫu Ơn Thiên Triệu, xin Mẹ

giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi, để cộng tác vào chương

trình cứu chuộc của Ngài. Amen. (Do Thánh Đức Thánh Cha Gioan- Phaolô II soạn)

Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/ Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lebởi vì bây giờ con chẳng có thểmà chịu Chúa cho thậđược, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa đừng để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

page16image1253362624 page16image1253362928page16image1253363216page16image1253363568page16image1253363856page16image1253364144page16image1253364496

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 16

page17image1258427952

Thành Kính Phân Ưu và Xin Cầu Nguyn cho:

Lh Teresa Trần Thị Kiên qua đời ngày 19.11.2022 tại giáo xứ Bến Cát, Gò Vấp, Sài Gòn, VN. Là người thân của gia đình anh chị Bình – Huyền (Hoorn). Hưởng thọ 69 tuổi.

Lh Giuse Trần Ngọc Dũng qua đời ngày 28.11.2022 tại giáo xứ Thái Lạc, Long Thành Đồng Nai, VN. Là người thân của gia đình anh chị Hùng – Hoa (Kampen). Hưởng thọ 60 tuổi.

Lh Đaminh Phạm văn Thành qua đời ngày 29.11.2022 tại giáo xứ Giang Điển, Trảng Bom, Đồng Nai, VN. Là người thân của gia đình anh chị Linh – Cấp (Den Hoorn). Hưởng thọ 92 tuổi.

Kính mời quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tất cả các linh hồn mới qua đời này được vào vui hưởng sự sống muôn đời trong Thiên Quốc.

Thành kính phân ưu cùng quý tang gia và hiệp lời nguyện cầu cho tất cả các linh hồn được mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ ti các Giáo khu:

Năm 2022

Tháng 11, 2022:

Năm Phung Vụ Mi – Năm A

Tháng 12, 2022:

Thứ By 03.12. Rhoon Thánh lễ và nghi thc Ra Ti 12.00 gi

Thứ by 03.12 CN 2 Mùa Vng A Gk Alkmaar vào lúc 18.30 gi

CN 04.12 CN 2 Mùa Vng A Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ (cha khách)

CN 04.12 CN 2 Mùa Vng A Gk Henrik Ido Ambacht vào lúc 14.00 giờ (cha khách)

CN 04.12 CN 2 Mùa Vng A Gk Ede vào lúc 13.30 gi
CN 04.12 CN 2 Mùa Vng A Gk Nijmegen vào lúc 13.30 giờ ( cha

khách )

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 17

page17image1258609504page17image1258609792page17image1258610144page17image1258610432page17image1258610720page17image1258611008page17image1258611424page17image1258611712page17image1258612000page17image1258612288page17image1258612576page17image1258612864

page18image1251862560

CN 04.12 CN 2 Mùa Vng A Gk Nieuwegein 16.00 gi

CN 04.12 CN 2 Mùa Vng A GK Heerlen (cha khách)

CN 11.12 CN 3 Mùa Vng A Gk Delft 11.00 gi

CN 11.12 CN 3 Mùa Vng A Gk Spijkenisse 14.00 giờ (13.45 giờ đọc kinh)

CN 11.12 CN 3 Mùa Vng A Ca đoàn tổng hp ( Veenendaal) 17.30 gi

CN 11.12 CN 3 Mùa Vng A Gk Bergen op Zoom (cha khách) Thứ by 17.12 CN 4 Mùa Vng A Gk Goes vào lúc 18.00 gi

CN 18.12 CN 4 Mùa Vng A Gk Helmond 13.00 giờ CN 18.12 CN 4 Mùa Vng A Gk Veghel 15.30 gi

CN 25.12.2022 Đại Lễ Kính Mng Chúa Giáng Sinh vào lúc 14.00 giờ ti Vinkeveen
Thứ hai 26.12. Tweede Kerstdag Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ Thứ by 31.12.2022 Oudejaarsdag

Năm 2023

CN 01.01 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ (cha khách)
CN 01.01 Gk Henrik Ido Ambacht vào lúc 14.00 gi
ờ (cha khách) CN 01.01 Gk Ede vào lúc 13.30 gi
CN 01.01 Gk Nieuwegein 16.00 gi

CN 08.01 Kính Chúa Hin Linh – Giáo Xứ Mng TếNguyên Đán Quý Mão Chúa Nhật 08.01.2023 vào lúc 14.00 giờ te Utrecht. Tết Quý Mão 01.01.2023 Âm lch nhm vào ngày Chúa Nhật ngày 22.01.2023 Dương lịch.

Thứ by 14.01 CN 2 TN A Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ CN 15.01 CN 2 TN A GK Delft vào lúc 11.00 gi
CN 15.01 CN 2 TN A Gk Roosendaal 16.00 gi
CN 15.01 CN 2 TN A Gk Deventer 14.00 giờ (cha khách) Thứ 7 ngày 21.01 CN 3 TN A Gk Goes vào lúc 17.00 giờ CN 22.01 CN 3 TN A Gk Helmond 13.00 gi

Thứ by 28.01 CN 4 TN A Gk Arnhem 16.00 giờ (mừng tết Qúy Mão)

CN 29.01 CN 4 TN A Gk Purmerend 10.00 giờ CN 29.01 CN 4 TN A Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ CN 29.01 CN 4 TN A Gk Almere vào lúc 17.00 gi

page18image1260455376page18image1260455664page18image1260455952page18image1260456368page18image1260456656page18image1260456944page18image1260457488page18image1260457776page18image1260458064page18image1260458352page18image1260458640page18image1260459216page18image1260459408page18image1260459696page18image1260460240page18image1260460432page18image1260460720page18image1260461008page18image1260461296page18image1260461584page18image1260461872page18image1260462160page18image1260462448page18image1260462736page18image1260463024page18image1260463312page18image1260463600page18image1260463888page18image1260464176page18image1260464464

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 18

page19image1253652928

Giáo xứ thành tht kêu mi Qúy vị tiếp tc giúp giáo xứ bng cách Xin Lđóng góp Niên Lim, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh nhân…

Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm hoặc muốn xin lễ hoặc muốn giúp việc Bác ái, và muốn chuyển tiền vào trương mục Giáo Xứ, xin vui lòng ghi: Niên Lim 2022/-23/ hoc xin lễ / hoc Bác Ái, và xin viết tên và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi ghi nhận trong báo Mục Vụ được rõ ràng.

Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31 (0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn xin cầu nguyện. Và hoàn toàn tùy ý NU quý vị mun gi tin xin l, thì xin vui lòng chuyn vào R.K. Vietnamese Parochie Rek. NL 21 RABO 0111 847 370

Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo Xứ và cho thế giới luôn được an toàn và bình an.

Thành Tht Tri Ân Tt Cả Qúy Cha và Quý V

Nhân ngày cuối năm 2022 sắp đến chúng con thành thật cảm tạ Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em và qúy bạn hữu cho những lời cầu nguyện, những đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật chất, qua hình thức niên liễm, hoặc xin lễ, hoặc cho tiền giỏ (collecte) trong nhà thờ, hoặc mua đặt món ăn, bánh ngọt vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ, hoặc tình nguyện tham gia làm việc trong BĐH, các ban ngành, giáo lý viên, huynh trưởng thiếu nhi, để giúp phát huy các sinh hoạt của giáo xứ.

Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ cho giáo xứ của chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn lành cho qúy cha, và tất cả qúy ông bà anh chị em.

Thành thật tri ân và cảm tạ.

BĐH và mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

page19image1253856704 page19image1253856992page19image1253857280page19image1253857568

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Vng A. Cn 04.12.2022 19

Ban Điều Hành GX

Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM: 06-44 59 88 32
Trần Ðức Thành (Phó chủ tịch nội vụ):06-20 56 85 08
Trần Thiện Huy (Phó chủ tịch ngoại vụ): 06-23 11 71 22
Trần Quốc Tuấn (Thư ký): 06-34 48 66 32
Nguyễn Thị Phương Tâm (Thủ qũy): 06- 81 86 43 98
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên, Giới trẻ): 06-15 90 72 89
Bùi Ngọc Thành (Thành Viên, Điều Phối Viên): 06-48 95 80 20

Ban Mc V:

Cđ.Thánh Linh: Cđ. Trẻ:
Phụng vụ: Giúp lễ:

Giới trẻ:
Cao niên & Trung niên: Tài sản GX:
Thông tin:
Website:

Truyền thông: Âm thanh: Phim ảnh:

Nguyễn Thụy Lãnh Nguyễn Đức Anh Tuấn Trịnh Hưng
Mai Thị Xuân Hương Nguyễn Thị Kim Cúc

Lê Thị Thủy
Vũ Thị Tuyết Nhi Bùi Năng Phán Đinh Phước Sơn BĐHGX
Lê Huy Minh Anh Vũ Hồng Ngọc Cao Đình Khanh Phạm Thanh Hùng Đinh văn Lý

H.H.Petrus en Paulus pastorie, Rozenplatsoen 17, 3945 BW Cothen, The Netherlands. muctugxhl010318@gmail.com Website: www.giaoxuvietnam.nl
Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *