Lm.: Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ,GiuseNguyễn Quang Huy và Lm Nguyễn Xuân Phúc giảng Tĩnh Tâm chủ đề:Sống yêu thương và Đồng hành truyền giáo. giáo khu.: Ede 9-04-2022& Spijkenisse Lễ Lá 10-04-2022 Gx.NVCTTĐVN-HL

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *