THƯ MỜI: Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 05.09.2021, vào lúc 14g00 do ĐGM Herman W. Woorts chủ tế và ban bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Vinkeveen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *