Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVI TN – C, Cn 17.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Mời gọi trợ giúp trại hè, Thông tin BĐH-GX

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Vit Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland

Cothen 15.07.2022

V/v: Thông tin GX.: Bài đọc Thánh Lễ CN XVI mùa Thường Niên (TN) C, Cn 17.07.2022. Thư Mời Lễ Bổn Mạng GX. Mời gọi trợ giúp chở các em trại hè đi bơi và thăm công viên, và thông tin của BĐH-GX

Xin vui lòng giúp: Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện. Thông tin này được gởi đến những quý vị đã cho địa chỉ email. Kính chúc quý vị nhiều ơn lành, thương yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa.

Xin cùng hip ý với người xin cu nguyn cho tt cả ý chỉ nguyn xin:

*Xin Chúa ban ơn khao khát yêu thích đọc, học hỏi, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. *Ơn gọi tham gia vào đời sống dâng hiến làm linh mục, tu sĩ nam nữ, các vị truyền giáo, giáo lý viên, các thiện nguyện viên. * chúng ta cùng nguyện xin cho mau chấm dứt chiến tranh xâm lăng tại Oekraine, và cho hòa bình trên thế giới. *Xin bình an và ơn chữa lành cho các thương nhân trong chiến tranh, và các bệnh nhân trong giáo xứ. *Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện xin của người xin được Thiên Chúa đón nhận, chúc lành và ban ơn theo lòng nhân từ của Chúa.

Cho các linh hồn:

+Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ bị bỏ quên. +Lh quý vị ân nhân của GXứ. +lh lm Giuse Trần Đức Hưng. +Anton Đinh
Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 1

page1image2987078080

Thanh Đạt. +Phêro Lê Văn Lợi. +Anna Trần thị Đượm. +Maria Mai thị Tốt. +Giuse Vũ Quang Huyền. +Maria Phạm Thị Sáng. +Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Căn. + Lh Phaolo và Lh Maria. +Lh Gioan Baotixita. +Lh Daminh. +3 Lh Anna. +Maria Đòan thị Điểm. +Maria Vũ thị Thu Hồng. +Giuse Đào Xuân Am. +Cho các ý nguyện xin đã nhận được trong giáo xứ. +Các linh hồn quý vị ân nhân của giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi bị bỏ quên, các linh hồn của những nạn nhân chiến tranh, các linh hồn trong luyện ngục và các lh cần đến lòng Thương Xót củaChúa, được vui hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa.

Phng Vụ Li Chúa
Thánh Lễ CN 16 Thường Niên Năm C

( Phúc âm: Luca 10, 38-42 )

Bài Ðc I: St 18, 1-10a
Ði với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai“.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 2

page2image2987254336page2image2987254720page2image2987255008

trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Ðấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Ðấng đã ghé vào nhà con”. Các Ðấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”.

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Ðấng. Chính ông đứng hầu các Ðấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Ðấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Ðấng nói tiếp: “Ðộ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”.

Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Ðáp: Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a)

Xướng:
1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay,
và lưỡi không bịa lời vu khống.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 3

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân,
nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó,
thì muôn đời chẳng có lung lay.

Bài Ðc II: Cl 1, 24-28
Mu nhin giu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh“.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: (Mt 4, 4b)
Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 4

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 38-42
Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phn tt nht“.

Tin Mng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lạithưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Ðó là lời Chúa.

ngun: http://thanhlinh.net/node/20423

Lezingen van 16zondag door het jaar C

eerste lezing: Gen. 18, 1-10a Heer, ga uw dienaar niet voorbij.

Uit het boek Genesis.

In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag

page5image2963358160page5image2963358448

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 5

plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei: “Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water brengen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen.” Zij zeiden: “Heel graag.” Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: “Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken van.” Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun kaas en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom.

Toen vroegen ze hem: “Waar is Sara, uw vrouw?” Abraham antwoordde: “Daar in de tent.” Toen zei de bezoeker: “Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

tussenzang: Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5 Refrein:

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert.

Geen bedrog pleegt met zijn tong; wie zijn evenmens geen schade doet.

Wie zijn buren niet te schande zet; wie de boosdoener veracht.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 6

Maar de dienaars van de Heer in ere houdt;
wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt.

Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, als getuige niet omkoopbaar is.

Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

tweede lezing: Kol. 1, 24-28
Het geheim, dat verborgen was voor alle eeuwen, is

nu geopenbaard aan zijn heiligen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters,
ik verheug mij dat ik voor u mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk is. Ik ben haar dienaar geworden krachtens de opdracht, die God mij gegeven heeft; namelijk om u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid: om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn gelovigen. Hen heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim bestaat hierin: “Christus in u” en ook: “hoop op de eeuwige heerlijkheid”. Hem verkondigen wij dus, wanneer wij allen, zonder onderscheid, vermanen en onderrichten met alle wijsheid, die ons gegeven is om ook allen, zonder onderscheid, in Christus tot volmaaktheid te brengen.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 7

vers voor het evangelie: Ef. 1, 17-18

Alleluia.

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.

evangelie: Lc. 10, 38-42
Marta ontving hem in haar woning;

Maria heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar woning. Ze had een zuster, Maria die – gezeten aan de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: “Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan, dat ze mij moet helpen.”

De Heer gaf haar ten antwoord: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.”

Woord van de Heer. Wij danken God.

Bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het- jaar/16e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy Nim: Chúa nói: chỉ có một chuyện cần thiết, đó là

lắng nghe Lời Chúa. Nhưng con làm sao có giờ để ngồi

mà cầu nguyện và suy gẫm Phúc âm cả ngày. Cuộc

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 8

sống của con như bà Matta, quá bận rộn với những hoạt động và việc phục vụ. Dù cuộc sống hằng ngày có vất vả bận rộn đến đâu, con cũng sẽ cố gắng xếp giờ cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa. Con thường bị cám dỗ coi việc cầu nguyện là mất giờ, coi việc đọc và suy niệm Phúc âm chẳng đem lại lợi ích gì cho cuộc sống. Nhưng con tin rằng những giây phút gác bỏ mọi chuyện để ngồi bên Chúa như bà Maria sẽ đem lại cho con tình yêu, ánh sáng và nghị lực, để mọi việc con làm sinh hoa kết quả tốt đẹp. Xin giúp con lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày để con bắt đầu một ngày làm việc trong niềm vui và hăng say. Xin giúp con sau một ngày làm việc, biết ở bên Chúa để nhìn lại cuộc sống và nghỉ ngơi bên Chúa. Trong từng công việc, xin giúp con biết lắng nghe Ý Chúa để làm mọi việc như Chúa muốn.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông
(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 06- 08, 2022)

Tri Hè Thiếu Nhi/ Zomerkamp

Betreft: Update mededelingen ivm Zomerkamp Thông Tin Mi về Tri Hè 2022, Và Mi Gi Giúp Chở Các Em Đi Bơi và Đi Thăm Công Viên

Veluwe

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 9

page9image3000604608page9image3000604992

Tri Hè Thiếu Nhi/ Zomerkamp

De Wildwal,
Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren

24 – 30 juli, 2022

page9image3000618016

Beste ouders,

Nog maar 3 weken en dan begint Trai He. Bedankt allemaal voor het inschrijven van uw kind(eren). We beloven u dat het een ontzettend leuke week gaat worden en de kinderen een leuke tijd te geven. Hier volgt enkele praktische informatie:

1. Inschrijftijd 24 juli vervroegd naar 9:30

De inschrijftijd op zondag 24 juli wordt vervroegd naar 9:30. Dit betekent dat u vanaf 9:30 uw kinderen kan brengen naar Trai He. Vanaf 11:30 zal er geregeld worden voor lunch en om 13:00 begint de eucharistieviering.

2. Oproep vervoer naar zwemmen/veluwe op vrijdag 29 juli

Zoals elk jaar zullen de kinderen en tieners een middagje weggaan. Voor de kinderen zal dit zwemmen zijn en de tieners gaan naar de Veluwe. Wij hebben niet genoeg auto’s tot onze beschikking en hebben uw hulp nodig. Bent u op 29 juli vanaf 11:30 uur beschikbaar en wilt u ons een handje helpen? Neem dan contact op met ons. U kunt mailen naar traihe.hoalan@gmail.com. Vermeldt hierbij uw naam en aantal zitplaatsen. U kunt ook bellen naar 0648690779. Let wel op dat wij geen rekening kunnen houden dat uw eigen kind in de auto zal zitten in verband met logistieke redenen.

3. Zelftesten Corona

Afgelopen tijd zijn de corona besmettingen weer opgelopen en wij verwachten dat het de komende weken nog zal aanhouden. Zoals eerder vermeldt, hanteren wij een beleid dat u uw kind één dag voor kamp moet zelftesten. Wij kunnen dit niet controleren, maar vertrouwen erop dat u dit zal uitvoeren voor de veiligheid van uw eigen kind(eren), andere kinderen en vrijwilligers.

4. Oproep donaties

Wij kunnen alle hulp nog gebruiken om de uitjes te organiseren en voor het keukenteam. Wilt u ons daarbij helpen en een bijdrage leveren? U kunt dan geld doneren

page10image2963910848

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 10

door geld over te maken naar de volgende rekeningnummer NL21 RABO 0111 8473 70 op de naam Parochie. Vermeldt in de omschrijving dat het gaat om een donatie voor Trai He 2022. Ook als u nog fruit, koekjes, groente, rijst, frituurolie of iets anders over hebt kunt u het aan ons doneren. Alvast hartelijk bedankt!

Kính thưa quý phụ huynh,

Chỉ còn 3 tuần nữa là Trai Hè bắt đầu rồi. Chân thành cám ơn quý vị đã ghi danh cho con em mình tham dự trại. Ban Trại Hè chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tạo cho các em một tuần lễ thật

vui thú và bổ ích. Xin gửi tới quý vị một số thông tin cụ thể:

1.Giờ ghi danh nhp tri ngày 24 tháng 7 sẽ sớm hơn, từ 9g30
Giờ ghi danh nhập trại ngày chúa nhật 24 tháng 7 sẽ bắt đầu lúc 9g30. Có nghĩa là từ 9g30 quý vị đã có thể đem con em quý vị đến trại. Lúc 11g30 chúng tôi sẽ có bữa trưa cho mọi người và lúc 13g00 sẽ có thánh lễ khai mạc trại.

2.Kêu gi giúp chở thiếu nhi đi bơi/đi thăm công viên Veluwe vào thứ sáu 29 tháng 7
Như mỗi năm, thiếu nhi và thiếu niên sẽ có một buổi đi chơi. Thiếu nhi sẽ đi bơi và thiếu niên sẽ đi công viên quốc gia Veluwe. Nhưng chúng tôi không có đủ xe để chở các em. Do đó, rất cần sự tiếp tay của quý vị phụ huynh. Nếu qúy vị rảnh ngày 29 tháng 7 từ 11.30 giờ, quý vị có thể giúp chở các em đi bơi hoặc đi thăm công viên quốc gia Veluwe. Xin vui lòng liên lạc bằng gửi mail đến traihe.hoalan@gmail.com. Xin vui lòng ghi tên quý vị và số chỗ ngồi trong xe có thể chở. Hoặc gọi điện thoại đến số 06-48690779. Cũng xin lưu ý, là chúng tôi không hứa là con em quý vị sẽ có thể

page11image2964262112

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 11

được đi xe của quý vị, vì các em đi theo đội của các

em.

3.Xét nghim Corona (zelftest)

Thời gian vừa qua, corona lại đang từ từ bùng lên. và chúng con nghĩ là những tuần tới đây, mức độ sẽ tiếp tục như vậy. Như đã thông báo trước, chúng tôi yêu cầu quý vị xét nghiệm con em minh bằng zelftest một ngày trước ngày nhập trại. Tất nhiên chúng tôi không kiểm soát được việc này,nhưng hoàn toàn tin tưởng rằng quý vị sẽ thực hiện điều này, vì sự an toàn của chính con em của quý vị, của các trẻ em khác và của những thiện nguyện viên giúp trại.

4.Kêu gọi giúp đỡ tài chính

Giá cả sinh hoạt hằng ngày tăng quá nhanh. Nếu quý vị có khả năng và muốn giúp cho các em có những ngày trại thật vui, thì xin vui lòng giúp đỡ thêm tài chính cho Trại Hè. Chúng con vô cùng biết ơn tất cả quý vị. Xin chuyển khoản trợ giúp vào trương mục số NL21 RABO 0111 8473 70, đề tên R.K. Vietnamese Parochie Nederland. Xin ghi chú: Giúp Tri Hè 2022. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể giúp như: cho trái cây, bánh kẹo, rau, gạo, dầu chiên, hoặc các thứ khác để giúp các em có những món ăn thay đổi trong thời gian ở trại hè. Chúng con hết lòng cảm tạ!

Kính chào thân mến, Ban điều hành trại hè

U kunt ons altijd mailen naar traihe.hoalan@gmail.com mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit bericht.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 12

Algemene informatie:
Locatie: de Wildwal, Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren Datum: 24 juli t/m 30 juli
Inschrijfkosten: 160 euro per kind.
Inschrijven kan via de site www.traihe.giaoxuvietnam.nl

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Vit Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de

Vietnamese Martelaren te Nederland

Thư Mi

Tham Dự Thánh Lễ Kính Bn Mng Giáo Xứ – Chúa Nht 18.09.2022, vào lúc 14.00 giờ do Đức Giám Mc Herman W. Woorts chủ tế 

ban bí tích Thêm Sc cho các em ti nhà th: Heilig Hart van Jezus

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen

Chúng con Ban Điều Hành Giáo xứ Việt Nam tại Hòa Lan trân trọng kính mời Đức Ông, Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em và các bạn hữu của các tôn giáo bạn đến tham dự, và cùng hòa niềm vui chung với Đức trinh NữMaria và các thánh Tử Đạo Việt Nam dâng lời chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa đã luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta và thế

page13image2965649856 page13image2965650160

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 13

giới trong thánh lễ trọng thể kính Bổn Mạng Giáo Xứ vào ngày giờ nói trên.

Chương trình:
12g00 Đón tiếp (xin quý phụ huynh cho các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu đến sớm để ôn tập lại nghi thức Rước lễ và Thêm Sức và gặp Đức Giám Mục)

13g00 Quý cha ban Bí Tích Hòa Giải (Qúy vị muốn lãnh nhận bí tích Hòa Giải, kính mời quý vị đến sớm)

13g15 Đức Giám Mục gặp và nói chuyện với các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trong phòng họp.

14g00 Thánh lễ Trọng Thể Kính Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ĐGM sẽ ban Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể cho các em Rước Lễ Lần Đầu cùng với quý Cha Đồng Tế.

16g30 Bế mạc

(Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho mọi sự bng an hin nay. Tuy nhiên nếu có những thông tin liên quan đến đại dch corona trong nhng tháng ti, và chính phủ Hòa Lan có bin pháp phngăn ngừa khn cp, thì chúng tôi sẽ thông báo gấp đến tt c. Xin mọi người chúng ta tiếp tc dâng nhng hy sinh lên Thiên Chúa, cu nguyn cho nhau, và cho thế giới luôn được sng trong bình an và sự bo vệ ca Thiên Chúa.)

Xin vui lòng giúp:

Kính xin qúy vị vui lòng đậu xe tại bãi đậu xe Sporthal De Boei, Tuinderslaantje, 3645 KT Vinkeveen (cách nhà thờ khoảng 200 mét) để không làm cản trở việc giao thông khi có hỏa hoạn hoặc tai nạn, và tránh làm phiền những người sống chung quanh nhà thờ.

Thành thật cám ơn cho sự cộng tác, và tấm lòng yêu thương của qúy vị.

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 14

Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và ban bình an cho tất cả qúy cha và tất cả quý ông bà anh chị em.

Trân trọng kính mời,

BĐH và mục tử Giáo Xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

Xin Cu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong giáo xứ chúng ta
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gt thì ít / De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.” (Lc. 10,2).

Ơn Thiên triệu trên thế giới, và đặc biệt tại các giáo phận Hòa Lan mỗi ngày mỗi giảm, và giáo xứ Việt nam chúng ta cũng đẵ từ lâu không có thầy nào theo học trong các đại chủng viện.

Vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi gia đình, và tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong giáo xứ của chúng ta. Nguyện xin Chúa đánh động và mời gọi những ai khao khát tìm hiểu và muốn dâng mình sống đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và hiến dâng trong đời sống tu sĩ, linh mục làm việc trong Hội Thánh Chúa.

Những ai muốn tìm hiểu thêm ơn gọi / priesteropleiding có thể liên lạc với cha xứ email: muctugxhl010318@gmail.com

Hoặc cũng có thể liên lc / Neem dan contact op met de

rector van het Ariënsinstituut:

Keistraat 9, 3512 HV Utrecht. tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl of kijk op: www.ariensinstituut.nl

KINH CU CHO ƠN THIÊN TRIU

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên, để biến họ thành những người đánh cá phần hồn, xin làm cho lời Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa, “Hãy theo Thầy” bây giờ lại tiếp

page15image2977503440page15image2977503728 page15image2977504016page15image2977504368 page15image2977504656 page15image2977504944page15image2977505296

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 15

tục vang lên. Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ, biết

mau mắn đáp lời Chúa mời gọi. Xin Chúa phù hộ các Đức Giám

mục, các linh mục, và những người đang dâng mình cho việc

truyền giáo. Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của

chúng con, và những ai đang hiến mình phụng sự Chúa. Lạy

Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là gương mẫu Ơn Thiên Triệu, xin Mẹ

giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi, để cộng tác vào chương

trình cứu chuộc của Ngài. Amen. (Do Thánh Đức Thánh Cha Gioan- Phaolô II soạn)

Nguồn: https://ungsinhdongten.net/kinh-cau-cho-thien-trieu/ Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lebởi vì bây giờ con chẳng có thểmà chịu Chúa cho thậđược, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa đừng để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

Thông Tin Ban Điều Hành Giáo X

Với niềm vui và sự biết ơn dâng lên Thiên Chúa chúng tôi chân thành thông báo là ông Bùi Ngọc Thành (Almere) đã được Đức Hồng Y bổ nhiệm là thành viên trong ban điều hành giáo xứ (BĐHGX) nhiệm kỳ từ 01 sept 2021 – 01 sept 2025. Trong thời gian qua vì lý do sức khỏe ông đã tạm nghỉ một thời gian. Nay đã hồi phục ông tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm là thành viên, cùng cộng tác trong BĐHGX để giúp giáo xứ chúng ta luôn vững mạnh và luôn thăng tiến. Xin mọi người cùng dâng lời tạ ơn Chúa, chúc mừng Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 16

page16image2977840208page16image2977840496page16image2977840912page16image2977841264page16image2977841552page16image2977841840

ông và gia đình. Và cầu chúc ông thật nhiều may mắn trong chức vụ mới.

BĐH và mục tử Giáo xứ

Tháng 8, 2022: tháng hè

Cha Hiện đi Hành hương, tĩnh tâm, và nghỉ hè.
Trong trường hp có nhng vic khn cấp như xức du bnh nhân, cử hành thánh lễ an táng hocác trường hp nguy tử khác, kính mi qúy vị liên lc thng với Đức

Ông Phero Trần Văn Hòađiện thoi s06 – 53 24 43

62, hoc qua anh Trần Đức Thành: 06 – 20 56 85 08 để được hướng dẫn. Chân thành cám ơn.

Kêu Gi Trợ giúp Nn Nhân Chiến Tranh Oekarine

Những quý vị muốn tiếp tục đóng góp trợ giúp Oekraine, quý vị có thể chuyển tiền vào trương mục: NL21 INGB 000 000 58

50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte

Oekraïne. Tổ chức này sẽ làm việc chung với các linh mục, các sơ, các thầy, các vị truyền giáo hoặc các tổ chức làm việc thiện nguyện ngay tại quốc gia Oekraine.

Kính mời quý vị đọc thêm: Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief: https://steun.kerkinnood.nl/help-slachtoffers-oorlog- oekraine. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële hulp.

Hoặc quý vị cũng có thể chuyển thẳng vào trương mục Giro 555 Samen in actie voor Oekraïne.

Thành thật cám ơn và nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý vị.

page17image2981307504page17image2981307792page17image2981308208page17image2981308560page17image2981308976 page17image2981309328

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 17

Lm Phaolô Phạm Đình Hiện MHM

Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ ti các Giáo khu:

Năm 2022

Tháng 7, 2022:

Thứ 7 ngày 16.07 Huwelijksviering (Hilversum) CN 17.07 Gk Ede vào lúc 13.15 gi
CN 17.07 Gk Deventer vào lúc 15.30 gi

Za 23.07 (Begeleiders) zon 24.07 – za

30.07 Tri Hè / Zomerkamp te de Wildwal,

Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren (Hòa Lan)

CN 31.07 Mng kỷ niệm 10 năm ngày thành lậGĐ – LCTX (Steyl, bij Venlo )

Tháng 8, 2022: tháng hè

Cha Hiện đi Hành hương, tĩnh tâm, và nghỉ hè. Trong trường hp có nhng vic khn cấp như: xc du bnh nhân, thánh lễ an táng, kính mi qúy vị liên lc thng vĐức Ông Phêro Trần Văn Hòa số điện thoi: 06 – 53 24

43 62

CN 14.08 Cng Đoàn Đức Mẹ La-Vang ti nhà thờ St Antonius, Ede 14.30 gi

CN 28.08 Gk Hoorn vào lúc 14.00 gi

Tháng 9, 2022:

Thứ by 03.09 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ CN 04.09 Gk Lisse vào lúc 10.00 gi
CN 04.09 Gk Ede vào lúc 13.15 gi
CN 04.09 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ CN 04.09 Gk Zwolle vào lúc 15.30 gi

Thứ by ngày 10.09 Huwelijksviering
CN 11.09 Gk Delft vào lúc 11.00 gi
ờ (cha khách )
CN 11.09 Gk Spijkenisse 14.45 ( cha khách )
CN 11.09 Gk Roosendaal 18.00 gi
ờ ( cha khách )
Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 18

page18image2981680224page18image2981680608page18image2981680896page18image2981681248page18image2981681728page18image2981682016page18image2981682304page18image2981682944page18image2981683232page18image2981683520page18image2981683840page18image2981684128page18image2981684544page18image2981684832page18image2981685120page18image2981685664page18image2981685856page18image2981686144page18image2981686432

page19image2981772720

CN 11.09 Gk Tilburg
T7 17.09 Gk Den Bosch 15.00 gi
ờ (thánh lễ và ban bí tích RT)

CN 18.09.2022 Lễ Kính Mng Bn Mng Giáo Xứ vào lúc 14.00 giờ ti nhà thờ ở Vinkeveen. Ca đòan trẻ sẽ giúp hát lễ
T7 24.09 Gk Goes 17.00 giờ ?

N 25.09 Gk Purmerend 10.00

page19image2981806592page19image2981806880page19image2981807232page19image2981807648page19image2981807936

CN 25.09 CN 25.09 CN 25.09 CN 25.09

Gk Hoorn vào lúc 14.00
Gk Almere vào lúc 17.00 gi
ờ Gk Nijmegen vào lúc 13.00 giờ GK Deventer vào lúc 14.00 giờ

page19image2981826992page19image2981827632page19image2981827920

Tháng 10, 2022:

Thứ by ngày 01.10 Huwelijksviering
CN 02.10 Gk Lisse vào lúc 10.00 gi

CN 02.10 Gk Ede vào lúc 13.15 gi
CN 02.10 Gk Nieuwegein 16.00 gi
Thứ by ngày 08.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ CN 09.10 Gk Delft 11.00 gi

CN 09.10 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.10 Gk Bergen op Zoom
Th
ứ by 15 Gk Goes 17.00 gi
CN 16.10 Gk Helmond 13.00 gi
CN 16.10 Gk Veghel 15.30 gi
Thứ by 22.10 Họp Đại Din các Giáo Khu, Hội Đoàn và Ban Ngành vào lúc 13.00 ti Cothen

page19image2981884592page19image2981884880page19image2981885296page19image2981885872page19image2981886320page19image2981886512page19image2981886800page19image2981887088page19image2981887376page19image2981887664page19image2981887952page19image2981888240page19image2981888528

CN 23.10 T7 29.10 CN 30.10 CN 30.10 CN 30.10

Gk Heerlen ?

Gk Purmerend vào lúc 10.00 (Wintertijd) Gk Hoorn vào lúc 14.00 (Wintertijd)
Gk Almere vào lúc 17.00 gi
ờ (Wintertijd)

page19image2981910752page19image2981911040page19image2981911328page19image2981911616page19image2981911904

Chân thành Kêu mi Qúy vị tiếp tc giúp giáo xứ bng cách Xin Lđóng góp Niên Lim, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bnh nhân…

page19image2981929440

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 19

Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm hoặc muốn xin lễ hoặc muốn giúp việc Bác ái, và muốn chuyển tiền vào trương mục Giáo Xứ, xin vui lòng ghi: Niên Lim 2022 / hoc xin lễ / hoc Bác Ái, và xin viết tên và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi ghi nhận trong báo Mục Vụ được rõ ràng.

Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31 (0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn xin cầu nguyện. Và hoàn toàn tùy ý NU quý vị mun gi tin xin l, thì xin vui lòng chuyn vào R.K. Vietnamese Parochie Rek. NL 21 RABO 0111 847 370

Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo Xứ và cho thế giới luôn được bình

Thành Tht Tri Ân Tt Cả Qúy Cha và Quý V

Chúng con thành tht cm tạ Qúy Cha, cùng tt cả Quý Ông Bà Anh Chị Em cho nhng li cu nguyn, nhng đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật cht, qua hình thc niên lim, hoc xin l, hoc cho tin gi(collecte) trong nhà th, hoặc mua đặt món ăn, bánh ngt vào các dịp Đại Lễ ca Giáo x, hoc tình nguyn tham gia làm vic trong BĐH, các ban ngành, giáo lý viên, huynh trưởng thiếu nhi, để giúp phát huy các sinh hot ca giáo x.

Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tc cu nguyn và rng tay giúp đỡ cho giáo xứ ca chúng ta.
Nguy
ện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn lành cho qúy cha, và tt cả qúy ông bà anh chị em.

Thành tht tri ân và cm t.
BĐH và mục tử giáo x
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

page20image2990755856 page20image2990756144page20image2990756432

Thông Tin GX và Phng Vụ Li Chúa Thánh Lễ CN XVI TN – C. Cn 17.07.2022 20

Ban Điều Hành

Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM: 06-44 59 88 32
Trần Ðức Thành (Phó chủ tịch nội vụ):06-20 56 85 08
Trần Thiện Huy (Phó chủ tịch ngoại vụ): 06-23 11 71 22
Trần Quốc Tuấn (Thư ký): 06-34 48 66 32
Nguyễn Thị Phương Tâm (Thủ qũy): 06- 81 86 43 98
Vũ Thị Tuyết Nhi (Thành viên, Giới trẻ): 06-15 90 72 89
Bùi Ngọc Thành (Thành Viên, Điều Phối Viên): 06-48 95 80 20

Ban Mc V:

Cđ.Thánh Linh: Cđ. Trẻ:
Phụng vụ: Giúp lễ:

Giới trẻ:
Cao niên & Trung niên: Tài sản GX:
Thông tin:
Website:

Truyền thông: Âm thanh: Phim ảnh:

Nguyễn Thụy Lãnh Nguyễn Đức Anh Tuấn Trịnh Hưng
Mai Thị Xuân Hương Nguyễn Thị Kim Cúc Lê Thị Thủy

Vũ Thị Tuyết Nhi Bùi Năng Phán Đinh Phước Sơn BĐHGX

Lê Huy Minh Anh Vũ Hồng Ngọc Cao Đình Khanh Phạm Thanh Hùng Đinh văn Lý

H.H.Petrus en Paulus pastorie, Rozenplatsoen 17, 3945 BW Cothen, The Netherlands. muctugxhl010318@gmail.com Website: www.giaoxuvietnam.nl Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *