Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật II mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót của Đức Kito Phục Sinh Cn 11.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen. Lm Giuse Lê văn Thắng SVD chủ tế và giảng lễ