Thông Tin Giáo Xứ CN 27 .03. 2022 – Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh , Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Trại Hè Thiếu Nhi 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *