Thông Tin Giáo Xứ CN 03 .04. 2022 – Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay năm C, Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay, Kêu gọi Giúp Oekarine , Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh , Trại Hè Thiếu Nhi 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *