Thông Báo về Ban Phụng Vụ

Anh Trịnh Hưng (Delft) đã xin nghỉ giúp việc trong ban Phụng vụ (koster) vì lý do cha mẹ già yếu, do đó anh cần nhiều thời gian ở bên cạnh và săn sóc cho cha mẹ già yếu. 

Anh Nguyễn Hoài Nam (Deventer) và anh ALex van Scheppingen (Spijkenisse) đã nhận lời giúp thay cho anh Hưng từ lễ Giáng sinh 2022 vừa qua. 

Chúng tôi cúi đầu chân thành cám ơn anh Hưng và đón chào anh Nam và Alex cho sự cộng tác và giúp vào việc trọng đại này.