Niềm Đau buồn và Lời Tri Ân

Thành kính Tri ân
ông Antôn Trần Quốc Tuấn

Như tin buồn đã được gởi đến tất cả quý ông bà anh chị em và quý bạn hữu vì sự ra đi của ông Anton Trần Quốc Tuấn – Thư ký của Ban Điều Hành Giáo xứ, chúng tôi cũng nhận được nhiều lời phân ưu của quý ông bà anh chị em đã gởi đến phân ưu và bầy tỏ lòng thương tiếc và kính nhớ chung của giáo xứ cùng với chúng tôi và tang gia. Chúng tôi chân thành cúi đầu đón nhận tất cả những lời chia buồn, và sự an ủi của tất cả quý vị.

Ông Trần Quốc Tuấn đến định cư tại Hòa Lan vào năm 1980. Ông làm việc trong ban Đại diện của Gk Heerhugowaard và cùng cộng tác với Gk Alkmaar kết hợp thành liên giáo khu sinh hoạt liên tục trong suốt nhiều thập niên qua.

Ông tham gia làm việc trong Ban Chuẩn Bị 2010-2011 khi hai giáo xứ thành một. Từ năm 2011-2016 ông làm việc trong trách nhiệm Phó Chủ Tịch Nội Vụ BĐH Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN, và từ cuối năm 2018 cho đến nay ông là Thư Ký của Ban Điều Hành của Giáo xứ – ông trông coi, kiểm soát tài chánh, cập nhật các sổ bộ, các danh sách, nhắc nhở các thông tin và các sinh hoạt trong BĐH và trong giáo xứ.  

Ông Anton Tuấn luôn có những sáng kiến mới, luôn khích lệ, vận động và cùng với anh chị em trong BĐH-GX, và nhiều quý vị thiện nguyện tổ chức các buổi mua bán hàng để giúp gây quỹ cho giáo xứ. Ông luôn khắc khoải làm sao để giúp cho giáo xứ luôn được sống động, tồn tại, cùng phát huy và duy trì các sinh hoạt chung của Gx.     

Ông Anton Tuấn ra đi để lại một sự trống vắng lớn trong giáo xứ chúng ta, trong lòng nhiều người, và không cần nói nhiều, cho tang gia, tất cả quý bạn hữu và đồng nghiệp.             

Trong niềm đau buồn này chúng ta chỉ biết cúi đầu xin vâng, dâng lên Thiên Chúa linh hồn Anton Trần Quốc Tuấn, và nguyện xin Thiên Chúa đón nhận và ban thưởng ông được vào vui hưởng sự sống muôn đời trong Thiên Quốc

Thành kính tri ân và kính chúc ông ra đi bình an về với Đức Kito Hằng Sống.

Mục tử và tất cả trong giáo xứ NVCTTĐVN-HL.

Thành Kính Phân Ưu và Xin Cầu Nguyện cho:

Lh Anton Trần Quốc Tuấn qua đời 27-02-2023 tại Heerhugowaard. Là chồng, ba và ông của gia đình bà quả phụ Đặng thị Thủy.    

Lh Giuse Nguyễn Văn Bình qua đời ở Mỹ Quốc. Là người thân của quý anh chị: Viên, Hạnh và Bình ở Den Bosch.

Kính mời quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Anton Quốc Tuấn, lh Giuse Bình và tất cả các linh hồn được vào vui hưởng sự sống muôn đời trong Thiên Quốc.

Thành kính phân ưu cùng tang gia và quý tang quyến