Lời Chân thành Cám Ơn đến tất cả

Chúng con chân thành cám ơn Đức Ông, Quý Cha, Qúy Tu S Nam N, Qúy Chc, Quý Khách Tôn Giáo Bạn, Quý Giáo Khu, Quý Hi Đoàn, Qúy Vị Ân Nhân, Quý V Thin Nguyn, Quý Ông Bà Anh ChEm, Quý Bn Hu và tất cả đã đến cùng dâng lời chúc tụng và tôn vinh Chúa Hiển Linh và Mừng Xuân Quý Mão – Tết Quê Hương. Quý cha và tất cả đã giúp và làm cho ngày mừng xuân Quý Mão ngày vui, đáng ghi nhớ và cười vui trong suất năm Quý Mão này. Và chắc chắn cũng có nhiều thiếu sót và lầm lỗi chúng con kính xin quý cha và tất cả thông cảm và tha thứ.  

     Nguyện xin Chúa Hiển Linh tiếp tục ban muôn ơn lành, sức khỏe bình an và phúc lộc thọ của Ngài cho quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em và quý bạn hữu.  

    Kính mời tất cả đọc tiếp thư Cám Ơn của Ban Điều Hành Giáo Xứ  

 

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm