Kính Mời Qúy Vị Đại Diện Giáo Khu, Hội Đòan và Các Ban Ngành trong Giáo Xứ tham dự buổi họp thứ bảy ngày 16-10-2021 từ 13.00 – 16.00 giờ tại nhà xứ Cothen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *