Chúa Nhật Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giesu Bài Đọc trong Thánh Lễ Lá Palmzondag năm C, Cn 10.04.2022, Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022, Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, và thông tin chung của GX

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *