Gedragscode Pastoraat :tạm dịch là Những Thái Độ/ Cử Chỉ Căn Bản trong Mục Vụ

Trong kính quý Cha, kính chào qúy vị Đại Diện các giáo khu, các hội đòan và tất cả qúy Ông Bà Anh Chị Em,
Kính chào bình an.
Con muốn thông báo một tin đặc biết đến tất cả quý cha, quý ông bà anh chị trong và có liên hệ đến GX NVCTTDVN tại Hòa lan là Đúic Giàm Mục Phu tá Th.C.M Hoogenboom, đặc trách về pháp lý của Tổng Giáo Phận Utrecht và của Hội Đồng Giám Mục tại Hòa Lan yêu cầu con phổ biến đến tất cả quý cha và qúy vị đại diện và tất cả quý ông bà anh chi em bản nội quy Gedragscode Pastoraat ( zie bijlage/ xem bản đính kèm) tạm dịch là Những Thái Độ/ Cử Chỉ Căn Bản trong Mục Vụ. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều có liên hệ và làm việc với Bề Trên, với các bạn đồng nghiệp, với người làm việc, các bạn bè,  và nhất là hướng dẫn,  làm việc, sinh hoạt chung với các trẻ em, các em dưới tuổi thành niên (minderjarige) và những người lớn nhưng yếu kém (vulnerable adults) không chủ động được vì lý do gì đó. Vói tư cách là Giáo Xứ chúng ta phải cố gắng phổ biến và duy trì sự an toàn veiligheid cho tất cả mọi người đặc biệt cho các người trong nhóm yếu. 
Bản nội quy gedragscode pastoraat này đã chính thức áp dụng từ ngày 13 tháng 04, 2018 cho tất cả các giáo xứ Hòa Lan, cũng như các giáo xứ tòng nhân như GXNVCTTĐVN của chúng ta.
Con trân trọng chuyển đến tất cả quý cha và tất cả qúy ông bà anh chị em email mà ĐGM Hoogenboom viết yêu cầu con phải phổ biến thông tin này rộng rãi đến tất cả mọi người, để tất cả mọi người chúng ta cần quan tâm, và tôn trong tất cả mọi người; đặc biệt các trẻ em và các vị thành niên, và những người lớn nhưng yếu kém về lý trí và sức khỏe (vulnerable adults) trong GX chúng ta.
Kính xin quý vị dành thời gian, cố gắng đọc, học và thi hành bản nội quy này để cùng giúp nhau và giúp giáo xứ chúng ta cùng làm việc được trong sáng, tôn trọng và bảo vệ các trẻ em, các vị thành niên, cũng như những người lớn nhưng yếu (vulnerable adults) như bị tàn tật, đau bệnh tinh thần và thể xác, không tự làm chủ được, vì vậy, họ có thể dễ bị lừa gạt v.v.
Và để cho mọi người có thể hiểu bản nội quy nguyên tắc khi thi hành mục vụnày, chúng ta trong tương lai sẽ có thể chuyển sang tiếng Việt để mọi người có thể đọc và hiểu dễ dàng hơn.
Rất kính mến,
cha Hiện

 http://giaoxuvietnam.nl/wp-content/uploads/2019/04/Code-of-Pastoral-Conduct.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *