Cầu Nguyện – Ăn Chay – Làm Phúc

Trích bài giảng của Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục.

Anh em thân mến, có ba việc giúp cho đức tin được đứng vững, lòng đạo được chắc chắn và nhân đức được bền bỉ. Ba việc đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Cầu nguyện là gõ cửa, ăn chay là được nhậm lời, làm phúc là nhận lãnh. Cầu nguyện, ăn chay, làm phúc : ba việc ấy chỉ là một và bổ túc lẫn cho nhau.

Thật vậy, chay tịnh là linh hồn của cầu nguyện, và làm phúc là sự sống của chay tịnh. Đừng ai tách rời ba việc ấy, vì chúng không thể tách rời nhau được. Ai chỉ làm một trong ba, hay không làm đủ cả ba một trật, là chẳng làm gì hết. Vì thế, ai cầu nguyện thì cũng phải giữ chay, ai giữ chay thì cũng phải làm phúc. Ai cầu xin mà ao ước được Chúa nhậm lời thì phải nghe lời người khác xin mình. Ai không từ chối lắng nghe lời người khác xin thì dễ dàng được Chúa lắng nghe.

Người giữ chay phải tìm hiểu việc ăn chay. Ai mong ước được Thiên Chúa thông cảm điều mình đói khát, hãy thông cảm với người đang đói khát. Ai mong được thương xót, hãy thể hiện lòng thương xót. Ai kiếm tìm lòng tốt, hãy làm điều tốt. Ai muốn được người ta cho mình, thì hãy cho người khác. Người cầu xin cho mình điều chính mình đã từ chối người khác, quả là người bất lương. Này bạn, bạn hãy trở nên mẫu mực về lòng thương xót. Nếu bạn muốn được thương xót như thế nào, bao nhiêu, mau lẹ chừng nào, thì chính bạn hãy thương xót người khác cách mau lẹ cũng chừng ấy và cũng một cách thế như vậy.

Vì thế, cầu nguyện, làm phúc và ăn chay, cả ba việc họp lại thành một, vừa là lời bênh vực, vừa là lời biện hộ, vừa là lời cầu xin cho chúng ta theo ba hình thức.

Điều chúng ta đã đánh mất do thái độ khinh thường, chúng ta phải chiếm lại bằng chay tịnh. Ta hãy dùng việc chay tịnh mà hiến tế tâm hồn ta, bởi vì chúng ta chẳng có gì xứng đáng hơn để tiến dâng cho Thiên Chúa như lời ngôn sứ chứng minh : Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Này bạn, hãy dâng tâm hồn bạn cho Thiên Chúa, hãy dâng của lễ là việc chay tịnh để có được một hiến lễ tinh tuyền, một tế phẩm thánh thiện và một lễ vật sống động, một lễ vật vừa tiến dâng cho Thiên Chúa vừa còn lại cho bạn. Ai không tiến dâng cho Chúa như vậy, người đó không thể được tha thứ, vì họ vẫn còn chính bản thân mình để tiến dâng.

Thế nhưng, để những của lễ đó được Thiên Chúa chấp nhận, phải có lòng thương người kèm theo. Việc chay tịnh không làm nảy sinh hoa trái, nếu không được lòng thương người vun tưới. Việc chay tịnh sẽ héo khô, nếu lòng thương người bị cạn kiệt. Như mưa cần cho đất thế nào thì lòng thương người cũng cần cho chay tịnh như thế. Dù người giữ chay có vun xới tâm hồn, có thanh tẩy thân xác, có diệt trừ nết xấu, có gieo trồng nhân đức, nhưng nếu không được tưới nước là lòng thương người, thì cũng chẳng thu hoạch được hoa trái nào cả.

Này bạn là người đang giữ chay, nếu bạn không có lòng thương người, ruộng đồng của bạn cũng sẽ chẳng sinh hoa trái. Bạn giữ chay thì kho lẫm của bạn sẽ đầy tràn, miễn là bạn rộng tay làm phúc. Vì thế, này bạn, đừng vì giữ của mà phải chịu thiệt thòi, hãy thu tích bằng cách phân phát rộng rãi. Bạn ơi, hãy làm phúc cho chính bạn, bằng cách bố thí cho người nghèo, vì nếu bạn không chịu cho người khác, thì chính bạn cũng sẽ chẳng được gì.