SINH HOẠT GIÁO XỨ

Ban thanh niên công giáo

Trại hè

Lịch lễ

Hình ảnh Lễ Tạ Ơn Mừng Xuân Mới 3-2-2019 Utrecht
Anh Le BM Giáo Xứ NVCTTĐ_Việt Nam-Hòa Lan
HÀNH HƯƠNG BANNEUX 2018
Phim Lễ