SINH HOẠT GIÁO XỨ

Ban thanh niên công giáo

Trại hè

Lịch lễ

phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus
Về việc:  Vì sự an tòan và sức khỏe cho mọi người  GX-NVCTTĐVN tại HL tạm ngưng mọi sinh hoạt chung để phòng ngừa và ngăn chăn sự lan rộng đại dich Coronavirus Trọng kính qúy cha Kính chào qúy...
photos: Lễ Kính Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Hình chụp hành hương banneux 2019
Phim Ngày Hành Hương Banneux
Tập 1. https://www.youtube.com/watch?v=emgj879kVu4&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=2&t=2839s Tập 2. https://www.youtube.com/watch?v=ErdDpUrYBuM&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=3&t=626s...