SINH HOẠT GIÁO XỨ

Ban thanh niên công giáo

Trại hè

Lịch lễ

Thư Cám Ơn - Đức giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu UBBAXH Caritas Việt Nam
Kêu Gọi Đóng Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền trung Việt Nam
Về việc: Kêu Gọi Đóng Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền trung Việt Nam Chắc chắn trong tuần lễ qua nhiều qúy ông bà anh chị em cũng đã  theo dõi tình hình lũ lụt tại miền trung Việt Nam và đẵ phải ...
Thành Thật Tri Ân và Cảm Tạ
Đáp ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong thời gian qua Giáo xứ VN-HL chúng ta đã mở chiến dich chén gạo cho người đói tại Việt Nam vì đại dịch COVID-19. Lời mời gọi này, dù được phổ biến...
Thu Cam on GX Vinh Long