CN 05-02-2023 Phụng vụ – Lời Chúa thánh lễ CN 5 TN A.                     

       

Xin vui lòng giúp:  Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện. Thông tin này được gởi đến những quý vị đã cho địa chỉ email. Kính chúc quý vị nhiều ơn lành, thương yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa.  

Thông tin hằng tuần của GX cũng được đăng: 

Website: www.giaoxuvietnam.nl

Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan.