PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 20.01
Phụng Vụ Lời Chúa CN 27 TN C Cn 02.10.2020
                  Bài Ðọc I:    Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. Trích...
Screenshot 2022-12-28 at 20.03
Phụng vụ Lời Chúa CN 26 TN C Cn 25-09-2022
Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion,...
Screenshot 2022-12-28 at 20.06
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ Liturgie van het Woord van het Patroonfeest CN 18.09.2022
Eerste Lezing (wordt gelezen in het Nederlands) Uit het boek Wijsheid (3, 1-9) De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen...
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 24 Thường Niên Năm C Chúa Nhật 11.09.2022
Bài Ðọc I:   Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người“. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê...