PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

image
CN 29-01-2023 Phụng vụ Lời Chúa thánh lễ CN 4 TN A.            
TTGX-Cn-29-.01.2023.-Phung-vu-Loi-Chua-CN-4-TN-A-def-4Download Please press “Download” to read more. vui lòng nhấn tải xuống “Download” để đọc thêm
image
Thánh lễ CN 3 TN A
Bài Ðọc I:  Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại“. Trích sách Tiên tri Isaia. Thuở ban đầu, miền Gia-bu-lon và Neph-tha-li...
image 2
Thánh lễ CN 2 TN A
BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta“. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi...
Screenshot 2023-01-03 at 16.40
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA: Đại lễ Kính Chúa Hiển Linh và Mừng Xuân Quý Mão
Phụng vụ lời chúa Đại lễ Kính Chúa Hiển Linh và Mừng Xuân Quý Mão “…họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.” (Mt 2, 1-12) Bài Ðọc I:    Is 60,...