PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

3E88AA45-0133-4321-B32A-DFEABA693959_4_5005_c
Thánh lễ CN 1 Mùa Chay A
BÀI ĐỌC I:   St  2, 7-9; 3, 1-7 “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội“. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con...
image-2
CN 19-02-2023 Phụng vụ Lời Chúa thánh lễ CN 7 TN A.
BB44174B-29BF-4CF8-9039-8A01AE027519_4_5005_c
Thánh lễ CN 6 TN A
CN 12-02-2023
image
CN 05-02-2023 Phụng vụ - Lời Chúa thánh lễ CN 5 TN A.                     
        Xin vui lòng giúp:  Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn...