PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 21.22
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 01 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 28-11-2021
Cothen 26.11.2021 V/V: Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C, Ơn Toàn Xá tháng 11, và Thông tin Giáo Xứ Cn 28.11.2021 Chủ đề suy niệm: ” Lạy...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13