PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 20.35
Phụng vụ Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH C CN 24.04.2022
      Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông...
Screenshot 2022-12-28 at 20.38
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh CN 17.04.2022
     Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại“. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô...
Screenshot 2022-12-28 at 20.41
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm C
Bài Ðọc I:      Xh 3, 1-8a. 13-15 “Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.    Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông...
Screenshot 2022-12-28 at 20.44
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay năm C Cn 13.03.2022
Bài Ðọc I:   St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13